Αποσπάσεις και μεταθέσεις εξπρές για δημοσίους υπαλλήλους

Nομοσχέδιο-«σκούπα» ετοιμάζει η κυβέρνηση ώστε να γίνονται μεταθέσεις και αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με συνοπτικές διαδικασίες, σε θέσεις όπου υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες.
Στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται διατάξεις για την παράταση της αξιολόγησης ως το τέλος του έτους χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ, αλλά και την αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας, ο οποίος μάλιστα θα μετράει και στη μισθολογική εξέλιξη του εργαζόμενου.
Ωστόσο, με το ίδιο νομοσχέδιο μπλοκάρονται και οι ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά αιρετών εκπροσώπων των ΟΤΑ ή υπαλλήλων τους.
Οπως αναφέρει η εφημερίδα Εθνος, η διαδικασία θα ξεκινάει είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, είτε μετά από αίτηση του εργαζόμενου. Επίσης, οι τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου θα βαρύνουν τον φορέα απ’ όπου προέρχεται ενώ τα επιπλέον επιδόματα και οι αποδοχές θα επιβαρύνουν τη νέα υπηρεσία.

SHARE