Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας ενός Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών ορίστηκε, με σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μία νέα δυνατότητα, αυτή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των σχολικών βιβλιοθηκών. Έτσι, οι σχολικές βιβλιοθήκες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και το διαδίκτυο, θα μπορούν να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην δημόσια εκπαίδευση, καθώς δύνανται να ενταχθούν σε ευρύτερα Δίκτυα Βιβλιοθηκών, να συνδεθούν με τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και με τις Ακαδημαϊκές και Δημοτικές Βιβλιοθήκες.

Η ανάπτυξη αυτού του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών θα ξεκινήσει από τις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες σχολικές βιβλιοθήκες που φιλοξενούνται σε αυτόνομο χώρο μέσα στα σχολεία και διαθέτουν εμπλουτισμένη συλλογή τεκμηρίων. Σημειώνεται, τέλος, ότι η Απόφαση βασίστηκε στην ενεργοποίηση του νόμου 1566/85 (άρθρο 43), ου προέβλεπε την ίδρυση/λειτουργία Σχολικών βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

SHARE