Αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των σπουδών των νέων

Την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την οικονομία υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως, βουλευτής και τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο συνέδριο του «Economist», σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, αποτελεί παθογένεια της ανώτατης εκπαίδευσης η έλλειψη ουσιαστικής σύνδεσης με την οικονομία.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι έχουμε περάσει σε μία εποχή, όπου οι κύκλοι σπουδών είναι όλο και μεγαλύτεροι, ενώ οι κύκλοι εργασίας και ανεργίας όλο και μικρότεροι.

«Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και των σπουδών των νέων», σχολίασε και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τι έχει ανάγκη η οικονομία, ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα και η εκπαίδευση και να μειωθεί η ανεργία.

Ένας από του λόγους, επίσης, της αυξημένης ανεργίας, για την κ. Κεραμέως, αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοι με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο δεν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα των σπουδών τους. Παράλληλα, τα προγράμματα σπουδών δεν τους παρέχουν γνώσεις των λεγόμενων «soft skills», που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τη συμπεριφορά στον επαγγελματικό χώρο.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και παράθεσε μια σειρά προτάσεων, που μεταξύ άλλων αφορούσαν την εισαγωγή μαθημάτων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο, την εισαγωγή μαθήματος επιχειρηματικότητας στα σχολεία και την ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής εξειδίκευσης.

SHARE