Αύξηση κερδών για την Π. Πετρόπουλος το 2017

Μειωμένες πωλήσεις αλλά αυξημένα κέρδη κατέγραψε ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος το 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του Ο?ίλου Πέτρος Πετρόπουλος ?ειώθηκαν κατά 21,5% και ανήλθαν σε 73,2 εκατ. ευρώ (93,2 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33,3% και ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα κέρδη ?ετά τους φόρους και τα δικαιώ?ατα ?ειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 76,9% σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το 2016. Το ΕΒΙTDA του Ο?ίλου ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το 2016, ση?ειώνοντας αύξηση 1,8%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισ?ός αυξήθηκε στα 23,1 εκατ. ευρώ από 22,6 εκατ. ευρώ το 2016 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισ?ός ?ειώθηκε στα 9,6 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ. Τα ?ετρητά και ισοδύνα?α αυξήθηκαν σε 13,5 εκατ. ευρώ από 12,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ από 29 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ο?ίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα ?ετρητά και ισοδύνα?α) στις 31.12.2017 ήταν 58,5% έναντι 56,5% την 31.12.2016.

SHARE