30 ΜΑΪΟΥ (Δευτέρα)

Ναταλίου και Χριστίνης, Εύπλου, Ρωμανού, Τελετίου (και του πλήθους των καέντων αγίων στη Νικομήδεια), Βαρλαάμ, Ισαακίου (του ομολογητού), Εμμελείας.

Ο Όσιος Ισαάκιος ήταν ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων. Όταν η Κωνσταντινούπολη απειλούνταν από τους Οστρογότθους, ο Ισαάκιος είχε δώσει συμβουλές στον αυτοκράτορα Ουάλη για το πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσει. Ο αυτοκράτορας όμως, που ήταν οπαδός του Αρειανισμού, δεν τον άκουσε και τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Ο αυτοκράτορας έχασε τη μάχη, αιχμαλωτίστηκε και κάηκε ζωντανός. Ο Ισαάκιος συνέχισε το έργο του στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε σε βαθιά γεράματα το 396.

Η Αγία Εμμέλεια ήταν μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας και Καπαδοκίας. Ήταν μητέρα εννέα παιδιών. Εκτός από τον Άγιο Βασίλειο από τα παιδιά της αγίασαν επίσης ο Γρηγόριος, επίσκοπος Νύσσης, ο Πέτρος, επίσκοπος Σεβαστείας, η Μακρίνα, που έγινε μοναχή, και ο επίσης μοναχός Ναυκράτιος. Τα άλλα πέντε παιδιά της έζησαν άγιο έγγαμο βίο. Η Αγία Εμμέλεια με το βίο της απέδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις πίσω από τους αγίους της Εκκλησίας μας κρύβονται ενάρετοι γονείς.

Η Νικομήδεια ήταν αρχαία πόλη στο βορειοδυτικό άκρο της Μικράς Ασίας. Ήταν πρωτεύουσα του ομώνυμου ανατολικού βασιλείου. Η πόλη αυτή ποτίστηκε με το αίμα περίπου σαράντα πέντε χιλιάδων μαρτύρων. Στη Νικομήδεια μαρτύρησαν ο Άγιος Παντελεήμων και χίλιοι τρεις μάρτυρες (7 Μαρτίου), οι δέκα χιλιάδες μάρτυρες (18 Μαρτίου), τριακόσιοι εξήντα έξι μάρτυρες ( 31 Αυγούστου), άλλοι τρεις χιλιάδες εξακόσιοι οκτώ (4 Σεπτεμβρίου), πεντακόσιοι μάρτυρες (20 Δεκεμβρίου) και άλλοι είκοσι χιλιάδες (29 Δεκεμβρίου).

Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο «Ελληνισμός και Ορθοδοξία», εκδόσεις PLS