23 ΜΑΪΟΥ (Δευτέρα)

Σελεύκου και Σαλωνά του Ρωμαίου, Μιχαήλ (επισκόπου Συνάδων), της Αγίας Μυροφόρου
Μαρίας του Κλωπά, Συνεσίου (επισκόπου Καρπασίας Κύπρου).*

Ο Όσιος Μιχαήλ από τη θέση του επισκόπου Συνάδων υπερασπίστηκε τις άγιες εικόνες και εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Αρμένιο. Οι συνεχείς εξορίες και οι διωγμοί δεν κατέβαλαν τη θέλησή του και συνέχισε να κηρύττει την Ορθοδοξία. Οι ταλαιπωρίες όμως και οι κακουχίες επέδρασαν στην υγεία του και πέθανε.Η κάρα του βρίσκεται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος.
Η Αγία Μαρία ήταν σύζυγος του Κλωπά και μία από τις γυναίκες που ακολούθησαν τον Ιησού και Τον υπηρέτησαν στο έργο Του. Ήταν παρούσα στο μαρτύριό Του, αλλά ήταν και μια από τις Μυροφόρες που είχαν την τύχη να ακούσουν το πρωί της Κυριακής το άγγελμα της Ανάστασης.
Ο Άγιος Συνέσιος «τιμάται εν Ριζοκαρπάσω διά του κυριοτέρου ναού της κωμοπόλεως και μνημονεύεται καθ’ όλην την Καροπασίαν εν ταις λειτουργίαις μετά του Φίλωνος και Θύρσου» (Από την Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου του Χάκκετ. Μετάφραση Χ. Παπαϊωάννου).

* Κύπρος: Η Κύπρος εδέχθη το Xριστιανισμό το έτος 45 από τον απόστολο Παύλο, αλλά, κυρίως, από τον απόστολο Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας καταγόταν από τη Μεγαλόνησο και έγινε ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου.

SHARE