Τουρισμός, εμπόριο, αλλά και έλλειψη κατανάλωσης μειώνουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Τουρισμός και έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, που σημαίνει μικρότερη κατανάλωση, άρα λιγότερες εισαγωγές, μειώνουν, όσο παράξενο κι αν φαίνεται, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος μειωμένο κατά 300 εκατομμύρια ευρώ ήταν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Δεκέμβριο, χάρις τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

Η ΤτΕ αναφέρει ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον τελευταίο μήνα του 2015 διαμορφώθηκε στα 800 εκατομμύρια ευρώ έναντι «κενού» 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Βασικός παράγοντας πίσω από το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη μείωση των εισαγόμενων αγαθών κατά 16,8%, η οποία υπερέβη την επίσης μεγάλη πτώση των εξαγωγών (13,8%), με συνέπεια το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να περιοριστεί κατά 371 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά και του τουρισμού, όπου οι εισπράξεις από επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 12,2%, ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από το 2,2% που παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014.

Bέβαια, σε αυτό συνετέλεσε και η χρήση πλαστικού χρήματος.

Για ολόκληρο το 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση κατά 3,8 δισ. ευρώ και ουσιαστικά ισοσκελίστηκε, κυρίως χάρις την βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.