Νέο Προεδρικό διάταγμα για αναγνώριση τίτλων ΑΕΙ εξωτερικού ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας

  • Υπόσχεται πιο ευέλικτο σύστημα

Ένα πιο ευέλικτο σύστημα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας, μέσω έκδοσης νέου Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να ξεπαγώσει η διαδικασία αναγνώρισης 3.000 και πλέον αιτήσεων που παραμένουν εδώ και μήνες σε εκκρεμότητα.

Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την αναγνώριση των πτυχίων αποφοίτων ξένων πανεπιστημίων που συνεργάζονται με ελληνικά κολέγια, έγινε το 2010 χωρίς να ληφθεί μέριμνα ουσιαστικής εναρμόνισης των προβλέψεων στην Οδηγία, με την κείμενη εθνική νομοθεσία μας για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Έτσι παρατηρήθηκε σωρεία ζητημάτων, τα οποία θα επιλυθούν με την προώθηση του παραπάνω αναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος και θα αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες του παρελθόντος ενώ συγχρόνως θα καθιερωθεί ένα πιο ευέλικτο σχήμα, εντός των δομών του υπουργείου Παιδείας με την συνεπικουρία, όπου αυτή απαιτείται, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων και Ενώσεων.

Στο μεταξύ, έχει ήδη ληφθεί μία σειρά διοικητικών μέτρων, ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα όλες οι υποθέσεις που παρέμειναν σε εκκρεμότητα.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε ήδη Απόφαση του Γενικού Γραμματέα υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία συστάθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο πληρότητας και τη συμπλήρωση όλων των φακέλων των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού και την ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή τους από τους εισηγητές και η συζήτησή τους στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για να ολοκληρώσει το έργο της η συγκεκριμένη Ομάδα είναι ένας μήνας.