Εισφορά αλληλεγγύης 2016

Η αύξηση στην εισφορά αλληλεγγύης για το 2016 θα επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τα υψηλά εισοδήματα, ήτοι τα δηλωθέντα ή τεκμαρτά εισοδήματα που θα υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ. Και ενώ η κλίμακα θα παραμείνει η ίδια με πέρυσι, 0,7% για τα εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ και 1,4% για 20.001 έως 30.000, από εκεί και πάνω η αύξηση απογειώνεται.

Οι κλίμακες

Οι κλίμακες βάσει την οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για δηλωθέντα ή τεκμαρτά εισοδήματα, έχουν ως εξής:

 • 0,7%, για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως και 20.000 ευρώ.
 • 1,4%, για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
 • 2% (από 1,4%), για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ.
 • 4% (από 2,8%), για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ.
 • 6% (από 2,8%), για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ.
 • 8% (από 2,8%), για ετήσια εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Σημειώνεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται επί ολόκληρου του ποσού του δηλωθέντος ή τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτήθηκε από όλες τις πηγές.

Όσον αφορά ειδικά τα τεκμαρτά εισοδήματα για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο τα τεκμήρια διαβίωσης (οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης) και όχι οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, σε περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το συνολικό φορολογητέο εισόδημα σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματος, αλλά ο φορολογούμενος καλύπτει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστεί και πάλι επί του υψηλότερου φορολογητέου εισοδήματος που θα έχει προκύψει με βάση τα τεκμήρια.

Επιπλέον, σε περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το συνολικό φορολογητέο εισόδημα σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματος και ο φορολογούμενος είναι συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 ετών, το τεκμαρτό εισόδημα που λαμβάνεται υπ’ όψιν για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν υπολογίζεται με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος γι’ αυτή την κατηγορία συνταξιούχων.

Ποιοι εξαιρούνται από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Εξαιρούνται τα παρακάτω εισοδήματα:

 • Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ.
 • Η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης.
 • Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών.
 • Οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε.
 • Όσα επιδόματα και βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αλλά δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται δηλαδή χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και δεν αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων.
 • Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ.
 • Οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 • Οι άνεργοι που θα δηλώσουν για το 2015 ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εφόσον πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • α) Λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το ΓΕΝΕ ή το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των οργανισμών αυτών για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζονται μακροχρόνια άνεργοι.
 • β) Δεν έχουν, κατά το χρόνο υπολογισμού και επιβολής της εισφοράς, “Πραγματικά Εισοδήματα”.

Πηγή: iefimerida.gr