Δύο γλώσσες μαθαίνει το 94% των Ελλήνων μαθητών

Αισιόδοξα τα μηνύματα της Eurostat για τη νεολαία μας. Στο συνολό τους, 314.700 μαθητές του γυμνασίου μαθαίνουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Το 94% μάλιστα εξ’ αυτών μαθαίνουν δύο ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, με δημοφιλέστερη τα Αγγλικά σε ποσοστό 98,1%, ενώ ακολουθούν τα Γαλλικά με ποσοστό 48,5%. Βέβαια δεν κατέχει τα πρωτεία μόνο η χώρα μας καθότι η γλωσσομάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζει το θεαματικό ποσοστό του 98,6% σε μαθητές ιδίου επιπέδου (18 εκ. μαθητές).

Τελευταίες χώρες στη λίστα της Ευρώπης, που οι μαθητές τους μαθαίνουν 2 γλώσσες είναι η Αυστρία (9,5%), η Ιρλανδία (7,9%) και η Ουγγαρία (6,3%). Ενώ θριαμβεύουν η Ρουμανία (95,6%), η Εσθονία (96,3%), η Ιταλία (98,4%), η Φινλανδία (98,5%) και το Λουξεμβούργο (100%).

Περισσότεροι από 17 εκ. μαθητές (97,3) μαθαίνουν Αγγλικά, ενώ ακολουθούν τα Γαλλικά, (5 εκ., 33,7%), τα Γερμανικά (3 εκ., 23,1%) και τα Ισπανικά (2εκ., 13,1%)