Υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τράπεζας

Την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών, με βασικό στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, οι ενοικιαστές θα πρέπει να καταβάλουν το μηνιαίο μίσθωμα που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω τραπέζης ή e-banking στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προβλέπονται πρόστιμα τόσο για τον ενοικιαστή όσο και για τον ιδιοκτήτη.

Με αυτόν τον τρόπο, το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί να ελαττώσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής, στις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν δήλωνε το μίσθωμά του. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό θα βοηθήσει και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πέσει σε «κακοπληρωτές» οι οποίοι καθυστερούν ή δεν πληρώνουν το ενοίκιο τους.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να αποφευχθούν όλες οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής, καθώς ιδιοκτήτης και ενοικιαστής μπορούν να συμφωνήσουν να αναγράφεται ένα χαμηλότερο ποσό στο μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο θα δηλώνεται στο taxis και θα εξοφλείται μέσω τραπέζης και το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται με μετρητά στον ιδιοκτήτη.

Το οικονομικό επιτελείο ξεκίνησε να επεξεργάζεται το σχέδιο με αφορμή την ανακάλυψη περίπτωσης τεράστιας φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ στη Μύκονο, που αφορούσε ιδιοκτήτη πολυτελούς ακινήτου. Η λεπτομερής έρευνα αποκάλυψε ότι τον Απρίλιο του 2018, είχε υποβληθεί στο TAXIS δήλωση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία και έγινε αποδεκτή από τον μισθωτή εννέα ημέρες αργότερα.

Πρόκειται για επαγγελματική/εμπορική μίσθωση, με μηνιαίο μίσθωμα 1.666,67 ευρώ, με δωδεκαετή περίοδο ισχύος. Μάλιστα, αναφέρεται ότι, για τα τέσσερα τελευταία χρόνια, το μίσθωμα τριπλασιάζεται.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όμως, δεν δήλωνε εισόδημα από μίσθωση ακινήτου και δεν υπέβαλε έντυπο Ε2, με το εν λόγω ακίνητο να εμφανίζεται ως δευτερεύουσα κατοικία.

Επιπλέον, Ο μισθωτής του ακινήτου δεν δήλωνε εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτου, ούτε έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος ως όφειλε, παρ΄ όλο που οι καταθέσεις των πελατών, που μίσθωναν τη βίλα, γινόντουσαν σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.