Ξεκινά η λειτουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το συντονισμό των δράσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορούν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση αναλαμβάνει το νεοϊδρυθέν Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθηση (ΚΕΔΙΒΙΜ) του πανεπιστημίου, με σκοπό τη συνέχιση και αναβάθμιση των προγενέστερων δομών που λειτουργούν ήδη από το 2000.

«Το κέντρο έχει ως βασικούς στόχους, το συντονισμό όλων των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και την προετοιμασία του Ιδρύματος για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και το νέο ψηφιακό κόσμο», δήλωσε σχετικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημιουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ οφείλεται στον αντιπρύτανη, Θωμά Σφηκόπουλο.

Όπως συμπλήρωσε, η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του πανεπιστημίου, η εμπειρία τους σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος, «εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη απονομή ενός έγκυρου τίτλου με το κύρος του Ιδρύματος».

Έτσι, από εδώ και πέρα, κάθε δράση του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά την επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη διά βίου μάθηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ. Το Κέντρο οργανώνει και πραγματοποιεί προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο που σχετίζεται με τη διά βίου μάθηση.

SHARE