Βαρύς ο «λογαριασμός» Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να πληρώσουμε ως 31/12

Τον τελευταίο «ακριβό λογαριασμό» του Δεκεμβρίου, με τον οποίο κλείνει η χρονιά και μαζί, μια μακρά και επίπονη περίοδος υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αναλύει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Οι συνολικοί φόροι στο τέλος του μήνα ανέρχονται στα 2 δισ. ευρώ, τα οποία προστίθενται στο 1,5 δισ. ευρώ των φόρων, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας δόσης των φυσικών προσώπων, που κλήθηκαν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικότερα, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να ανταποκριθούν στις ακόλουθες φορολογικές υποχρεώσεις:

Τελευταία δόση φόρου επιχειρήσεων και μερισμάτων

Έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να πληρωθεί η τελευταία δόση του φόρου κερδών του 2018 από τις 6 στις 10 επιχειρήσεις, που ανέρχεται σε 500 εκ. ευρώ, καθώς και ο φόρος επί των μερισμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έφτασαν τα 254,5 δις ευρώ, όμως από την ανάλυση των στοιχείων οι 255.018 επιχειρήσεις είχαν δηλώσει φορολογητέα κέρδη 13,36 δις ευρώ και πλήρωσαν φόρους 3,9 δις ευρώ, ενώ οι 100.098 ήταν ζημιογόνες και οι 62.255 δήλωσαν μηδενικά κέρδη.

Τέταρτη δόση ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να πληρώσουν την τέταρτη δόση του φόρου ακινήτων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Με βάση τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. φέτος υπόχρεοι σε ΕΝΦΙΑ είναι 6,3 εκ. ιδιοκτήτες συνολικού ύψους 2,53 δις ευρώ από 3,09 δις ευρώ πέρυσι, μετά τη μείωση κατά περίπου 20% για τα φυσικά πρόσωπα. Από τα 500 εκ. ευρώ της τέταρτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, τα 400 εκ. θα καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα 100 εκ. ευρώ οι ιδιοκτήτριες επιχειρήσεις.

Τέλη κυκλοφορίας του 2020

Το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Δημόσιο από τους κατόχους οχημάτων ανέρχεται στο 1,1 δις ευρώ. Τα πρόστιμα θα ανέρχονται στο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχημά τους. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, ανάλογα με τα κυβικά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας, κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2000 έως το 2010 και, για όσα κυκλοφόρησαν από 1 Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων.

Δόσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Περίπου 1,2 εκ. οφειλέτες ληξιπρόθεσμων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν υπαχθεί είτε στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων ή εξυπηρετούν την πάγια ρύθμιση 12-24 δόσεων θα πρέπει να εξοφλήσουν μία ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις.

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Οι υποχρεώσεις, όμως, για τις επιχειρήσεις δεν σταματούν στις παραπάνω τέσσερις χρηματικές καταβολές, αφού υπάρχουν και άλλες 12 σημαντικές φορολογικές, μισθολογικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υποχρεώσεις, με προθεσμία το τέλος Δεκεμβρίου 2019.

1. Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων και μισθοδοσίας Δεκεμβρίου

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21 Δεκεμβρίου και βεβαίως υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία και να καταβάλει τον μισθό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

2. Καταβολή Ασφαλιστικών εισφορών

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή, όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές). Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2019 γίνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

3. Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των Α.Ε.

Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4548/2018, που σε ισχύ του παρόντος νόμου έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ και οφείλουν το αργότερο μέχρι 31/12/19 να αυξήσουν το κεφάλαιό τους σε 25.000 ευρώ ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής.

4. Κατάρτιση Φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στη Γ.Γ.Π.Σ.

Ο Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι 31/12/19 για τη χρήση από 1/7/18 έως 30/06/19.

5. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για το φορολογικό έτος από 1/7/2018 έως 30/6/2019 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 31/12/19.

6. Αίτηση χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα

Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4223/2013, πραγματοποιείται από τις ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1250/2014 της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

7. Φόρος Ασφαλίστρων

Για τα ασφάλιστρα και δικαιώματα που γίνονται απαιτητά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, ο φόρος καταβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

8. Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Οι υπόχρεοι που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες ΦΠΑ, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο. Η Διαχειριστική περίοδος Νοεμβρίου για υπόχρεους που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα λήγει 31/12/19.

9. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών

Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο TAXISnet ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2019.

10. Στατιστική δήλωση INTRASTAT

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ. Η υποβολή της στατιστικής δήλωσης είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση του ΑΦΜ.

11. Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών και Εσόδων (ΑΚΑ-ΑΚΕ)

Οι Αναλυτικές Καταστάσεις Αποδοχών και Εσόδων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού. Για τον μήνα Νοέμβριο ΑΚΑ και ΑΚΕ υποβάλλονται μέχρι 31/12/19.

12. Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου η ΑΠΔ υποβάλλεται μέχρι 31/12/19. Η υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου, επίσης γίνεται μέχρι 31/12/19.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:

«Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο βεβαρημένος μήνας για τις επιχειρήσεις, ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις. Ειδικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, θα πρέπει να πληρώσουμε φόρους, τέλη και άλλες τρέχουσες εκκρεμότητες. Δεν είναι επίσης λίγοι αυτοί που θα χρειαστεί, λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, να προχωρήσουν σε γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών για να δικαιολογήσουν τεκμήρια ή ακόμη και να καταθέσουν πινακίδες. Το γεγονός ότι η φορολογία των επιχειρήσεων το 2020 μειώνεται στο 24% και τα μερίσματα στο 5% θα είναι σημαντική ανάσα, γι’ αυτό και ο φετινός ακριβός λογαριασμός του Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται ως ο τελευταίος του χρόνου αλλά και της υπερφορολόγησής μας.»