Το τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα στο Ζαγόρι κινδυνεύει με κατάρρευση

Σε κίνδυνο βρίσκονται αρκετά πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου και οι ανησυχίες ότι κάποια από αυτά θα έχουν την ίδια τύχη με εκείνο της Πλάκας, γίνονται όλο και μεγαλύτερες.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί είναι αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες για το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό,στους Κήπους Ζαγορίου. Τα προβλήματα από την διάβρωση στο ένα βάθρο είναι εμφανέστατα.

Να σημειωθεί πως πρόσφατα,συντάχθηκε μελέτη για την επείγουσα αποκατάσταση και στερέωση των πέτρινων γεφυριών Χάτσιου και Κοβάτσαινας στην περιοχή του Τσεπελόβου, συνέταξε και ενέκρινε, όπως έκανε η ίδια γνωστό, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. Τα δυο γεφύρια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από την κακοκαιρία του χειμώνα που πέρασε και επείγουν οι παρεμβάσεις για να μην κινδυνεύσει η στατικότητά τους.