Το ταχύ και συναινετικό διαζύγιο ολίγων μηνών από τα δικαστήρια, γίνεται τώρα EXPRESS.

Μάλλον θα είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρων από κάθε πλευρά για την διασφάλιση των συμφερόντων της.

Συντομεύεται η διαδικασία έκδοσης συναινετικούς διαζυγίου από τους ολίγους μήνες σε ολίγη ώρα. Το πολύ μισή ώρα σε κάθε περίπτωση, χωρίς προσέλευση στα Δικαστήρια αλλά με εύκολη διαδικασία μόνο στο συμβολαιογραφείο. Με τη φιλοδοξία αυτή καθορίστηκσν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης οι νέες ρυθμίσεις, που θα κατατεθούν στη Βουλή αμέσως μετά τις γιορτές, όσοι επιθυμούν να χωρίσουν με συναίνεση δεν θα πηγαίνουν καθόλου σε δικαστήριο.

Οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες που ισχύουν ώς τώρα θα καταργηθούν, υπογραμμίζει η Ιωάννα Μάνδρου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Αρμόδιος για τη λύση του γάμου συναινετικά θα είναι στο εξής ο συμβολαιογράφος, ο οποίος θα εκδίδει την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς άλλες διατυπώσεις. Το σημαντικό είναι ότι, εκτός από το συναινετικό διαζύγιο, ενώπιον συμβολαιογράφου με συμβόλαιο (συμβολαιογραφική πράξη) οι πρώην σύζυγοι θα ρυθμίζουν με κοινή συμφωνία και κρίσιμα θέματα τα οποία αποτελούν απότοκες συνέπειες ενός διαζυγίου.

Απαραίτητος ο συνήγορος

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που ετοίμασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, με συμβολαιογραφική πράξη θα ορίζονται και θα συμφωνούνται θέματα επιμέλειας των τέκνων, επικοινωνίας των διαζευγμένων γονέων, αλλά και της διατροφής. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει κοινή και συναινετική θέση και των δύο πλευρών. Κρίσιμο είναι το σημείο των νέων ρυθμίσεων που επιβάλλει –για τη λύση του γάμου με συναίνεση, αλλά και για τη ρύθμιση θεμάτων επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας– να παρίσταται και για τις δύο πλευρές συνήγορος, ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία και συμβουλευτική υποστήριξη σε νομοθετικά θέματα, τα οποία αυτονοήτως υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που θα καταργηθεί, προκειμένου να λυθεί συναινετικά ο γάμος, γινόταν δίκη στο μονομελές πρωτοδικείο, όπου προσέφευγαν οι ενδιαφερόμενοι και ύστερα από λίγο καιρό εκδιδόταν η απόφαση. Δεν ίσχυε εδώ και χρόνια το σύστημα της διπλής απόφασης (ανά εξάμηνο περίπου), που στόχο είχε να δώσει χρόνο στα υπό διάζευξη ζευγάρια να το ξανασκεφθούν. Ωστόσο, και η ισχύουσα νομοθεσία προϋπέθετε χρήμα και κυρίως χρόνο, ενώ η διευθέτηση θεμάτων επικοινωνίας, επιμέλειας και διατροφής ακολουθούσε επίσης δικαστική οδό.

Με τις νέες ρυθμίσεις, που ενθαρρύνουν τη συναίνεση, χωρίς να παραβλέπουν την ουσία της διευθέτησης των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη λύση του γάμου, επιχειρείται η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και κυρίως, όπως υποστηρίζει ο κ. Κοντονής, αφαιρείται σιγά σιγά κρίσιμη δικαστική ύλη από τα δικαστήρια, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δύσκολο και σύνθετο ρόλο τους. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εντάσσονται και οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω.

Παρόμοιες, επίσης, ρυθμίσεις αναμένεται να κατατεθούν και για σωρεία άλλων δικαστικών διαδικασιών, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης της δικαστικής ύλης και εκσυγχρονισμού βασικών δομών της Δικαιοσύνης. Βεβαίως στις περιπτώσεις όπου οι πρώην σύζυγοι δεν συμφωνούν και αντιδικούν για το διαζύγιο (διότι υπάρχουν και αυτές), η δικαστική οδός θα είναι αναπόφευκτη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χρόνο, χρήματα, αλλά και ψυχικό κόστος.

Το ίδιο θα συμβαίνει αν οι υπό διάσταση ευρισκόμενοι πρώην σύζυγοι αντιδικούν για τον τρόπο επιμέλειας και επικοινωνίας με τα παιδιά τους ή για θέματα διατροφής.