Το σύνθημα της ημέρας

Όταν ανακαλύπτεις την κλίση σου…