Τέλος το “άριστα” από τον Φίλη – Που έχει εφαρμογή

Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή, χαμηλώνει τα βαθμολογικά κριτήρια για τη χορήγηση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, καταργώντας ουσιαστικά το “άριστα” και βάζοντας ως όριο το “λίαν καλώς”.

“Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (Α’ 159) μετά τη λέξη «τουλάχιστον» και πριν από τη λέξη «στα» οι αριθμοί και λέξεις «8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10» διαγράφονται και τίθενται στη θέση τους οι λέξεις ««λίαν καλώς» ” αναφέρεται στην τροπολογία.