Τεχνητή νοημοσύνη και εξελίξεις στην καθημερινότητα

Τον τελευταίο καιρό πολλά άρθρα έχουν αναφερθεί στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας και της πληροφορικής και των συνεπειών τους στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

Σε πρόσφατο άρθρο μας («Από τη Δημοκρατία στην Αλγοριθμοκρατία», «Ναυτεμπορική», 23/10) αναφερθήκαμε αναλυτικά σε θέματα που μπορούν να θεωρηθούν απειλές, αλλά και ευκαιρίες για την καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων. Ακόμη, οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής δημιούργησαν επιχειρήσεις-γίγαντες, οι οποίες μπορούν να αναμετρηθούν και με κράτ

SHARE