Τα 10 πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Οι ευκαιρίες δουλειάς σε διάφορους τομείς.

Τυχεροί και όσοι έχουν κάνει ακόμα και δωρεάν μεταπτυχιακά μαθήματα για δυνατότητες απασχόλησης. Μεγάλα τα ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους και τους μεσήλικες αλλά και κάποιες δυνατότητες απασχόλησης, που προκύπτουν από νέες συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις είτε λόγω ειδικών προσόντων και εξειδίκευσης. Ειδικά γραφεία μελετών και έρευνες στον χώρο της αγοράς έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις για δυνατότητες απασχόλησης. Οι πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας παρουσιάζονται σήμερα και στο άμεσο μέλλον στους κλάδους των μεταφορών, της υγείας, των πωλήσεων και ακολουθούν της πληροφορικής και του μάνατζμεντ. Πέντε κλάδοι με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών και αυξημένης ζήτησης.

Α)Συγκεκριμένα, πρόκειται για 10 γενικά επαγγέλματα με προβλέψεις ότι θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης, κατά τα επόμενα χρόνια:

1. Οδηγοί φορτηγών, μεταφορές
2. Εγγεγραμμένες νοσοκόμες
3. Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών
4. Αντιπρόσωποι πωλήσεων
5. Διευθυντές πωλήσεων
6. Μηχανικοί λογισμικού
7. Επόπτες και διευθυντές των εργαζομένων λιανικών πωλήσεων
8. General and operations managers
9. Eργαζόμενοι στη φροντίδα των παιδιών
10. Μάνατζερς
Β)Οι δυνατότητες για νέες δουλειές με βάση ακόμα και δωρεάν μεταπτυχιακά, μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις. Προβλέπονται ανά κλάδο οι εξής:

-Μεταφορές
• Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

-Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Παθολογία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής- Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πανεπιστήμιο Κρήτης

-Εξυπηρέτηση Πελατών
• Eπικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση- κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Eπικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση- κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Κοινωνιολογία Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Πωλήσεις, Μάνατζμεντ
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Mphil in Economics) ΕΚΠΑ
• Eπικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση- κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration- MBA Πανεπιστήμιο Πατρών
• ΠΜΣ – Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Δημόσια Διοίκηση Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Διοίκηση και Οικονομία με κατεύθυνση Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Διοίκηση και Οικονομία με κατεύθυνση Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

-Πληροφορική
• Τεχνοοικονομικά Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Υπολογιστική Μηχανική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Συστήματα Αυτοματισμού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού ΕΚΠΑ
• Ηλεκτρονικής των Τηλεπικοινωνιών, του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΚΠΑ
• Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Υπολογιστική Φυσική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κρήτης
• ΠΜΣ στην Πληροφορική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Επιστήμη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης
• ΠΜΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

-Φροντίδα παιδιών
• Παιδαγωγική Επιστήμη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Επιστήμες της Αγωγής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Προσχολική Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Επιστήμες της Αγωγής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη Πανεπιστήμιο Κρήτης
• ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές-Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης
• ΠΜΣ Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Επιστήμες της Αγωγής -ΠΜΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

*Τα στοιχεία για τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης είναι από την ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας, Indeed.com και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναζήτησης για απασχόληση σε πρόσωπα κάθε ηλικίας σχεδόν και κάθε ευκολίας για νέα εργασία.