Τα 10 μέτωπα που ανοίγει η αυτοματοποίηση στην αγορά εργασίας

Προϋποθέσεις ομαλής μετάβασης με ορίζοντα το 2030, όταν το 15% του εργατικού δυναμικού ενδέχεται να έχει… εκτοπιστεί

Οι μηχανές συμπληρώνουν όλο και περισσότερο τον άνθρωπο στην αγορά εργασίας και παρά το γεγονός ότι λιγότερο από 5% του συνόλου των επαγγελμάτων μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως με τις σημερινές τεχνολογίες, περίπου το 60% όλων των επαγγελμάτων έχουν δραστηριότητες (τουλάχιστον 30% του συνόλου) που θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν.

Μια έρευνα της McKinsey υπολογίζει ότι η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα παγκοσμίως κατά 0,8% έως 1,4% ετησίως. Σημειώνει ότι η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν προοδευτικά στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Αναμένεται, δε, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε τομείς από την υγεία μέχρι την κλιματική αλλαγή.