Συνήγορος του Καταναλωτή: Συνάντηση με τον Σύλλογο Δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης και η αναπληρώτρια Συνήγορος Αθηνά Κοντογιάννη, συναντήθηκαν σήμερα, στα γραφεία της ανεξάρτητης Αρχής, με το διοικητικό δυμβούλιο του Συλλόγου Δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.), κατόπιν σχετικού αιτήματος του προέδρου του Παντελή Αντωνιάδη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενημερώθηκε για την εξώδικη πρόσκληση που απέστειλε ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ., μαζί με τη «Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ», την Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας και το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης, προς τις τράπεζες «Πειραιώς ΑΕ», «Εθνική ΑΕ», «Alpha Βank ΑΕ» και «Eurobank Ergasias AE», μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 334/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την εξώδικη πρόσκληση, ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. και οι άλλοι φορείς κάλεσαν τις τράπεζες να συναινέσουν στην αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με την ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο εκταμίευσης των δανείων έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της συλλογικής αγωγής τους, άλλως να συναινέσουν σε αυτή προσωρινώς, για ένα έτος, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Υπογραμμίστηκε ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα δημιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες νέα «κόκκινα» δάνεια, ενώ θα υπάρξει κατακόρυφη αύξηση των επισφαλειών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης υποθέσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο, έχει διαπιστώσει παραβίαση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων για προσήκουσα προσυμβατική ενημέρωση των δανειοληπτών και διατύπωσε τη σχετική με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πρότασή του, την οποία απέστειλε στις τράπεζες «Πειραιώς ΑΕ», «Εθνική ΑΕ», «Alpha Βank ΑΕ» και «Eurobank Ergasias AE», καθώς και στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Πηγή: Εθνος on line