Σύμβαση της Intrasoft International με το υπουργείο Οικονομικών της Δανίας

Την υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Οικονομικών της Δανίας ανακοίνωσε η Intrasoft International. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Intrasoft International εφαρμόζει επί του παρόντος ένα νέο σύστημα συλλογής εσόδων για το υπουργείο Οικονομικών της Δανίας, σε συνεργασία με τη Δανέζικη εταιρεία Netcompany. Η σύμβαση αποτελεί μέρος ενός πενταετούς διάρκειας προγράμματος μεταρρυθμίσεων, που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα συλλογής εσόδων του υπουργείου. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή ενός νέου κεντρικού συστήματος με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Εισοδημάτων για το Δημόσιο Τομέα (PSRM) της Oracle. Στόχοι του σχεδίου είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θέσπιση ενός κοινού συνόλου κανόνων και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα χρέους, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας είσπραξης χρεών, ο εξορθολογισμός της συνολικής διαχείρισης του χρέους και η εξάλειψη της «διπλής εργασίας». Σκοπός είναι να παρασχεθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις και να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες στο εγγύς μέλλον. Για λόγους βελτίωσης του ελέγχου των έργων, η σύμβαση χωρίστηκε σε μια σειρά εκδόσεων με την πρώτη έκδοση να έχει ήδη παραδοθεί τον Ιούνιο του 2017.