Συμφωνία με τους θεσμούς για την μονομερή προσφυγή στην διαιτησία

Αυτό ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι συμφωνήθηκε επίσης, στην αιτιολόγηση της διαιτητικής απόφασης να προστεθεί ως προϋπόθεση και η αγοραστική δύναμη του μισθού, γεγονός το οποίο όπως τονίζει ενισχύει τη θέση των εργαζομένων.