Στις 6 Μαΐου θα αποφασιστεί η έκδοση ή μη στην Κύπρο του Λεωνίδα Μπόμπολα

Παράταση στην αγωνία για έκδοση ή μη του Λεωνίδα Μπόμπολα στις κυπριακές αρχές μετά την αναβολή έκδοσης σχετικής απόφασης του Συμβούλιο Εφετών.

Το Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση στο αίτημα έκδοσης του επιχειρηματία και με απόφαση του ζητά από τις αρχές του νησιού συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν το ένταλμα που έχει εκδοθεί σε βάρος του κ. Μπόμπολα.

Οι Εφέτες ζητούν ειδικότερα από τις αρχές της Κύπρου στο αίτημα έκδοσης να περιγράφεται ο τόπος, ο χρόνος, ο νομικός χαρακτηρισμός της κάθε πράξης του κατηγορητηρίου αλλά και η μορφή συμμετοχής τού εκζητούμενου στις πράξεις που του αποδίδονται. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών οι κυπριακές αρχές καλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία που ζητούνται εντός 15 ημερών.

Μέχρι τη νέα συνεδρίαση στις 6 Μαΐου θα ισχύει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, που του επιβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Εκδόσεων μετά το ένταλμα σύλληψης των κυπριακών αρχών στον επιχειρηματία.