Στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας και το πρώτο τρίμηνο βλέπει η Eurobank

Μετά από τη «μεγάλη ύφεση» της περιόδου 2007 – 2013 (σωρευτική απώλεια του ΑΕΠ -26,49%) ακολούθησαν 24 μήνες στους οποίους η εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε μόλις 0,42% τονίζουν οι αναλυτές της Eurobank χαρακτηρίζοντας διόλου ασήμαντες τις συνέπειες.

Το κόστος «ευκαιρίας» που πηγάζει από τη στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, απασχόλησης, φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, κοινωνικών παροχών και δημοσίων έργων κ.α., δεν είναι διόλου ασήμαντο αν αναλογιστούμε πως οι σύγχρονες οικονομίες της αγοράς δύναται να μεγεθύνονται υπό φυσιολογικές συνθήκες με ρυθμούς της τάξης του 1,8% και 2,0%.

Με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η στασιμότητα – ύφεση να συνεχιστεί το 201το κόστος ευκαιρίας για την ελληνική οικονομία μεγεθύνεται, συμπεραίνει η τράπεζα.

Την ίδια ώρα, καθιστά σαφές ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αποτελεί το πρώτο βήμα, έτσι ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα, να μειωθεί η αβεβαιότητα και να μην υπάρξει πρόβλημα στις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου. Ωστόσο, αυτά είναι στοιχεία που αφορούν τη βραχυχρόνια περίοδο.

Όπως αναφέρει η Eurobank για να αλλάξει ρότα η ελληνική οικονομία θα πρέπει να γίνει αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας προς το εξωτερικό και το εσωτερικό.