Στάλθηκε το εξώδικο του Δήμου Χίου στον Γιάννη Μουζάλα – (έγραφα)

Στα χέρια του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, βρίσκεται το εξώδικο του Δήμου Χίου.

Με το εξώδικο αυτό δίνεται προθεσμία στην Κυβέρνηση να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διαφορετικά μέσα σε μία εβδομάδα θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο που φέρει την υπογραφή του Μ. Βουρνού, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και διαμαρτυρίες, το Δημόσιο παρέβλεψε τη συμφωνία των δύο πλευρών, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη σύμβαση για την παραχώρηση της ΒΙ.ΑΛ., μετατρέποντας το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής σε Κέντρο Κράτησης, χωρίς την οποιαδήποτε ερώτηση προς το Δήμο Χίου ενάντια στους όρους της συμφωνίας.

Οι παραβάσεις από την πλευρά του κράτους

Σύμφωνα με το εξώδικο η Διοίκηση του Hotspot λειτουργούσε και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να λειτουργεί σαν αυτόνομος οργανισμός και όχι εντεταγμένος στο σύνολο των δομών που λειτουργούν στο νησί.

Επιπλέον τα σχέδια και οι προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί, αφορούσαν τη λειτουργία του χώρου ως Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και όχι ως Κέντρου Κράτησης, επομένως η λειτουργία του δεύτερου (κατά παράβαση της σύμβασης) καθίσταται εκ των πραγμάτων προβληματική, επικίνδυνη και επιβαρυντική για την τοπική κοινωνία, αφού δεν διασφαλίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα ουδέποτε ολοκληρώθηκαν τα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και περίφραξης του συνόλου του ακινήτου. Τα μέτρα πυροπροστασίας είναι ελλιπή και το προσωπικό που απασχολείται στo Hotspot δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στη χρήση των μέσων αυτών.

Η περίφραξη δεν έγινε στο σύνολο της ιδιοκτησίας που παραχωρήθηκε αλλά μόνο σε τμήμα της, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πλήρης εκμετάλλευση του χώρου.

Τέλος ο Δήμος καλεί το Υπουργείο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για ορθή και ασφαλή λειτουργία του Hotspot ως Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και όχι ως Κέντρου Κράτησης καθώς και να προβεί στην πλήρη εκμετάλλευση του χώρου που έχει παραχωρηθεί στην ΒΙΑΛ προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού τα οποία οδήγησαν σε συγκρούσεις και επεισόδια,

Επιπρόσθετα ζητείται άμεσα, εντός 24 ωρών, το Υπουργείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια και προστασία των κατοίκων της Χίου από την παραμονή δυσανάλογα μεγάλου αριθμού μεταναστών – προσφύγων καθώς και η επισκευή των ζημιών που έχουν προκληθεί στη δομή της ΒΙΑΛ.

«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός τασσόμενης προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας», καταλήγει ο Δήμος.

exodiko

exodiko2

exodiko3

ex4

5

 

Πηγή: politischios