Στα ύψη η ανεργία στην Ελλάδα

Στο 24,4% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2015, έναντι 24% του γ’ τριμήνου και 26,1% του δ΄ τριμήνου του 2014.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3,641 εκατ. άτομα και των ανέργων σε 1,174 εκατ. άτομα.

Το ποσοστό της απασχόλησης εμφάνισε μείωση κατά 0,8% έναντι του γ’ τριμήνου και αύξηση κατά 3% έναντι του δ’ τριμήνου του 2015.

Αντίστοιχα, το ποσοστό της ανεργίας παρουσίασε αύξηση κατά 1,2% και μείωση κατά 5,7%.

Στα επιμέρους στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,4%) είναι σημαντικά υψηλότερο έναντι των ανδρών (21,2%).

Παράλληλα, το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών (49%), το οποίο μεταξύ των γυναικών αγγίζει το 54,3%.

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, η ανεργία εκτινάσσεται στο 45,6% μεταξύ όσων δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο, ενώ υποχωρεί στο 13,7% μεταξύ όσων είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Μεταξύ των κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 19,6%.

Από το σύνολο των ανέργων, το 12,1% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 83,1% αναζητεί πλήρη, αλλά στην ανάγκη, είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Το 4,8% αναζητεί είτε μερική απασχόληση, είτε δεν ενδιαφέρεται καθόλου.

SHARE