Στα 20,3 δισ. ευρώ το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας

Παρά τις εντάσεις στο εμπόριο η γερμανική οικονομία, μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει εύρωστη.

Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία για τις γερμανικές εξαγωγές, οι οποίες τον Μάιο αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές διευρύνοντας το εμπορικό πλεόνασμα. Οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν οι εξαγωγές να αυξηθούν κατά 0,75% και οι εισαγωγές να μειωθούν κατά 0,3%.

Το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό πλεόνασμα διευρύνθηκε στα 20,3 δισεκ. ευρώ τον Μάιο από 19,0 δισεκ. ευρώ τον Απρίλιο. Οικονομολόγοι ανέμεναν να διαμορφωθεί στα 20,0 δισεκ. ευρώ.