Σπυράκη: Να χρησιμοποιήσουμε για το προσφυγικό τα αδιάθετα χρήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ

Να χρησιμοποιούνται τα αδιάθετα χρήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ για ζητήματα εκτάκτων αναγκών, όπως είναι το προσφυγικό, ζήτησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ και ακόμα έξι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πρόταση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Προεδρείου του ΕΛΚ, στις αρχές Μαρτίου στην Κολωνία, επτά Ευρωβουλευτές συναντήθηκαν προκειμένου να αναζητήσουν τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες, όπως η προσφυγική κρίση, και λαμβάνουν δράσεις πάνω από τις δυνατότητες τους.

Η πρόταση στην οποία κατέληξαν μετά από μια σειρά συναντήσεων είναι απλή: Προκειμένου να βοηθηθούν κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη Κρίση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα παραμένουν σε αυτόν και θα χρησιμοποιούνται για έκτακτες περιστάσεις, αντί απλά να διαγράφονται.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη η οποία μετέχει στην ομάδα των «επτά», εξηγεί ότι «κάθε χρόνο, περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ που είναι δεσμευμένα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξοδεύονται, καθώς οι σκοποί για τους οποίους δεσμεύτηκαν δεν υλοποιούνται. Το ποσό αυτό θα πρέπει να παραμένει στον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Ο στόχος είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να εκτελείται στο έπακρο, χωρίς απώλειες σε σχέση με τις αρχικές κατανομές ποσών. Τα αποδεσμευμένα ποσά του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνονται εκ νέου διαθέσιμα προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις άμεσες και έκτακτες ανάγκες που ανακύπτουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως η προσφυγική κρίση».

Ως αποτέλεσμα, της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας των «επτά», σήμερα το ΕΛΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει τις απαραίτητες προτάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Κανονισμού για τη Χρηματοπιστωτική Ρύθμιση (Financial Regulation) αλλά και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF), διευρύνοντας την ευελιξία του προϋπολογισμού της Ένωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα τα αδιάθετα χρήματα του προϋπολογισμού να χρησιμοποιούνται για έκτακτες ανάγκες του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Επείγει η πρόταση του ΕΛΚ, που προήλθε από την πρωτοβουλία των επτά ευρωβουλευτών να μεταφραστεί άμεσα σε μεταφορά των χρημάτων στις χώρες που το έχουν ανάγκη, με πρώτη την Ελλάδα. Το ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 215 Ευρωβουλευτές από 27 χώρες.

Οι επτά Ευρωβουλευτές που έλαβαν την παραπάνω πρωτοβουλία είναι οι:

José Manuel Fernandes – Εισηγητής του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Marian Jean Marinescu – Πρόεδρος της Ομαδάς Εργασίας του ΕΛΚ για θέματα Προϋπολογισμού

Reimer Böge – Αντιπρόεδρος της Ομαδάς Εργασίας του ΕΛΚ για θέματα Προϋπολογισμού

Lambert van Nistelrooij – Συντονιστής του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιφερειάκης Ανάπτυξης

Μαρία Σπυράκη – Μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Jan Olbrycht – Εισηγητής της Αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου

Ingeborg Gräßle – Εισηγήτρια του Κανονισμού για τη Χρηματοπιστωτική Ρύθμιση