Σήμερα το κρίσιμο Δ.Σ. για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Υπ. Ενέργειας

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το κρίσιμο Διοικητικό Συμβούλιο για την πώληση των μονάδων λιγνίτη.
Το Δ.Σ. αναμένεται να εγκρίνει τα σχέδια απόσχισης των μονάδων Φλώρινας και Μεγαλόπολης και των ορυχείων για την τροφοδοσία τους που θα τεθούν προς πώληση. Περιλαμβάνονται η μονάδα Μελίτη Ι στη Φλώρινα, η άδεια κατασκευής της Μελίτη ΙΙ και τα δικαιώματα στα ορυχεία που τις τροφοδοτούν, οι μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης μαζί με τα δικαιώματα στα ορυχεία.

Για την επικύρωση της διαδικασίας θα υπάρξει έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Ιουνίου.

Παράλληλα, σήμερα θα υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και στις 26 Μαΐου θα δημοσιευθούν επίσης στο ΓΕΜΗ οι όροι της απόσχισης. Η έγκριση της σύστασης των δύο νέων εταιρειών αναμένεται στις 30 Ιουνίου.