Σε reverse split προχωράει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Σε reverse split προχωράει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η διοίκηση της τράπεζας.

Πιο αναλυτικά, αποφασίστηκε:

  • Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,90 ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της τράπεζας
  • Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της ονομαστικής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 3,00 ευρώ
  • Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 9.147.151.527 σε 913.715.153 μετοχές, με συνένωση των μετοχών σε αναλογία 10 παλαιές έναντι μίας καινούριας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 28η Αυγούστου ορίστηκε ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των παλαιών μετοχών.

Στις 29 Αυγούστου, παράλληλα, θα ανασταλεί προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.

Η εισαγωγή των 913.715.153 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην τιμή των 3,00 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου.