Περιφέρεια Αττικής: Στους δήμους η αρμοδιότητα για τα αυθαίρετα

Στους δήμους ανήκει η αρμοδιότητα ελέγχου των αυθαίρετων οικημάτων, όπως διευκρινίζει η Περιφέρεια Αττικής, στον απόηχο της έκθεσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την άναρχη δόμηση του οικισμού Μάτι.

«Η διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαίρετων κατασκευών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 267/1998) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών Δόμησης των δήμων (οι οποίες γνωρίζουν τις κατασκευές εντός των ρεμάτων ή των παραρεμάτιων ζωνών) και εκκινεί με τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας από αυτούς», αναφέρει μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια Αττικής.

Και προσθέτει: «Οι εκθέσεις αυτές, αφού καταστούν οριστικές (με την πάροδο προθεσμίας 30 ημερών χωρίς υποβολή ένστασης ή απόρριψη τυχόν ένστασης από το αρμόδιο όργανο), αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών».

Διευκρινίζει, επίσης, πως δεν πρέπει να συγχέονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τις Περιφέρειες και ότι ο «νόμος για τη μεταβίβαση μέρους των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ λόγω της εκκρεμότητας έκδοσης του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος».

Σημειώνεται ότι η άναρχη δόμηση του οικισμού φέρεται να αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της τραγωδίας των προηγούμενων ημερών.