Πέντε «κλειδιά» ξεκλειδώνουν παραγωγικές επενδύσεις

Πέντε κρίσιμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει εντάξει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πολυνομοσχέδιο για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και της προσέλκυσης ξένων παραγωγικών επενδύσεων, θα πλαισιωθούν στη συνέχεια και από επιπλέον θεσμικές πρωτοβουλίες, ώστε εντός του έτους να έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο που θα καθιστά την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα «απλή διαδικασία».

Οι παρεμβάσεις που έχουν εισαχθεί στο πολυνομοσχέδιο σχετίζονται με την παροχή επιπλέον κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), εισάγουν νέα κτηριοδομικά κριτήρια για τα αρτοποιεία, απλοποιείται το πλαίσιο για τις λατομικές δραστηριότητες και εισάγεται μια σειρά ρυθμίσεων για την επιτάχυνση υλοποίησης των δημοσίων έργων.

Α) Επιχειρηματικά πάρκα

INTIME NEWS

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης

Η ανάπτυξη οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων και βιομηχανικών περιοχών είναι στρατηγική προτεραιότητα όχι μόνο για το υπουργείο Οικονομίας, αλλά για το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Κι αυτό διότι συγκεντρώνουν την επιχειρηματική και τη βιομηχανική δραστηριότητα σε οργανωμένες περιοχές με τις κατάλληλες υποστηρικτικ­ές υποδομές. Μειώνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενισχύουν τις συνέργειες και τις συνεργασίες μεταξύ τους, συμβάλλουν στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας και διαμεσολαβούν για τη μεταφορά και τη διάχυση της τεχνολογίας. Αποτελούν δηλαδή ένα βασικό εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή συνεισφέρουν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των περιοχών που συντελείται η παραγωγική δραστηριότητα. Καθιστούν πιο συμφέρουσα και αποτελεσματική την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης, με δραστικό περιορισμό των ρύπων και των λυμάτων. Τα επιχειρηματικά πάρκα αποτελούν την καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων που δημιουργούν ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης και υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Για την ενίσχυση των επιχειρηματικών πάρκων και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν σε αυτά,  πέρα από τα φορολογικά κίνητρα που ήδη παρέχονται (ν.3982/2011, άρθρο 62 παρ. 3,4,8 και 9) το υπουργείο προχωρά στη θέσπιση σειράς νέων κινήτρων, τόσο θεσμικών όσο και χρηματοδοτικών. Στο πολυνομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη δημιουργία των επιχειρηματικών πάρκων και διευκολύνουν την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε αυτά και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη μεμονωμένη μονάδα (για παράδειγμα μία μεγάλη βιομηχανία) να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματικού πάρκου.

Β) ΟΒΙ

Με ειδική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εγκαθιδρύεται ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας που εκσυγχρονίζει το σύστημα προστασίας της ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μειώνει το κόστος για τον καταθέτη και αντιμετωπίζει ζητήματα μονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς.

Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνιών δημιουργεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Γ) Αρτοποιεία

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο νόμος του 2007 (ν. 3526/2007) έθεσε ανεδαφικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, για την ίδρυση και λειτουργία των αρτοποιείων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα τετραγωνικά λειτουργίας.

Ο νόμος αυτός έσπρωχνε στο κλείσιμο χιλιάδες παραδοσιακά αρτοποιεία, ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ενώ αποθάρρυνε την είσοδο νέων αρτοποιών στην αγορά του «παραδοσιακού άρτου».

Με τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου εισάγονται κτηριοδομικά κριτήρια που ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα και τις ανάγκες των αρτοποιείων στην Ελλάδα, τα οποία δεν θα επηρεάσουν τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν, αλλά θα καταστήσουν πιο εύκολη τη δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Το ελάχιστο εμβαδόν των αρτοποιείων θα είναι 70 τετραγωνικά μέτρα, ενώ επιπλέον τίθεται τέλος στο καθεστώς ομηρίας χιλιάδων μικρομεσαίων αρτοποιών σε όλη τη χώρα που δημιούργησε ο νόμος του 2007.

Δ) Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων έργων

Στο πλαίσιο επίσπευσης της υλοποίησης των δημοσίων έργων δημιουργήθηκαν, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, δύο ομάδες εργασίες – η μία με αντικείμενο τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίας και η άλλη για τις απαλλοτριώσεις με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Οι ομάδες εντόπισαν τα σημεία που προκαλούσαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και πρότειναν μία σειρά από μέτρα για την αντιμετώπισή τους, τα οποία περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο.

Ε) Λατομεία – Μεταλλεία

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ απλοποιείται και η διαδικασία αδειοδότησης για τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες με πλήρη διασφάλιση του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων.

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης, το οποίο θα τεθεί σε ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.

Το πολυνομοσχέδιο, που περιλαμβάνει δεκάδες προαπαιτούμενα των δανειστών, όπως το ακανθώδες ζήτημα της απαρτίας τουλάχιστον 50% των μελών πρωτοβάθμιων σωματείων για την κήρυξη απεργίας αλλά και αλλαγές στα προνοιακά επιδόματα, θα ενταχθεί αύριο προς συζήτηση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η επεξεργασία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του επείγοντος και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Στην Ολομέλεια η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου θα αρχίσει την επομένη, δηλαδή την Παρασκευή το πρωί και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, την οποία αναμένεται να ζητήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η επείγουσα διαδικασία συζήτησης του πολυνομοσχεδίου προκαλεί, όμως, και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της Βουλής. Ειδικότερα, αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Εργασίας σχετικά με τις «Ενεργειακές Κοινότητες» (Ε.Κοιν) της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αντί αυτού θα ενταχθεί προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με το οποίο κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία καταργείται η -μέχρι σήμερα- αυτόματη υπαγωγή των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας στο ιερό μουσουλμανικό δίκαιο (σαρία) και δίνεται η προαιρετική δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του αστικού κώδικα.

Οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των θεσμών όσον αφορά το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου συνεχίζονταν μέχρι και αργά χθες το βράδυ. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συμφωνία επί των διατάξεων πριν από την κατάθεσή τους, ώστε να μη χρειαστούν αλλαγές μετά την κατάθεση στη Βουλή, κάτι που θα προκαλούσε αντιδράσεις ακόμη και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας του. Από το σύνολο των διατάξεων, που θα εκτείνονται σε περίπου 600 σελίδες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αναγκαστικά:

1. Στις αλλαγές που δρομολογούνται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Μείζον ζήτημα θα θεωρηθεί το αν θα επιτραπεί και στο Δημόσιο να προχωρεί σε πλειστηριασμούς σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αλλά και στο αν θα επεκταθούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στο Δημόσιο.

2. Στις αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, ώστε η προκήρυξη μιας απεργίας να μην επιτρέπεται αν δεν υπάρχει η θετική ψήφος τουλάχιστον του 50% +1 των οικονομικά ενήμερων μελών του πρωτοβάθμιου σωματείου.

3. Στην επαναδιατύπωση της υποχρέωσης για μείωση του αφορολογήτου από την 1/1/2019 σε περίπτωση μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

4. Στις αλλαγές που θα περάσουν για την αγορά ενέργειας.

SHARE