Πάσχα 2018 LIVE: Η Ακολουθία της Ανάστασης του Χριστού

Πάσχα 2018 | Άγιο Φως | Ανάσταση: Σε κλίμα ευλάβειας και βαθειάς κατάνυξης ο Ορθόδοξος Ελληνισμός προσέρχεται στους ιερούς ναούς, για να παρακολουθήσει την Ακολουθία της Ανάστασης του Θεανθρώπου.

Δείτε LIVE την Ιερά Ακολουθία της Ανάστασης του Κυρίου από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου

Η Ανάσταση του Χριστού συμβολίζει τη συντριπτική νίκη της αιώνιας ζωής κόντρα στο θάνατο. Δέκα λεπτά πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα ψάλλεται σε όλες τις εκκλησίες το «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν» και οι πιστοί μοιράζονται το Άγιο Φως.

Εν συνεχεία, διαβάζεται η περικοπή του Ευαγγελιστή Μάρκου που περιγράφει την εικόνα του αδειανού τάφου του Ιησού, με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και τις Μυροφόρες να σαστίζουν μπροστά στον λευκοντυμένο νεαρό άγγελο που τους απαντά: «Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν».

Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης αναφέρει: «Διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ». (Ευαγγελιστής Μάρκος 16, 1-8).

Μόλις το ρολόι δείξει 24:00, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, και ακούγεται το πανηγυρικό τροπάριο:

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.