Πάνω από 2.500 ποινικές διώξεις για μη πληρωμή ΕΝΦΙΑ!

Ποινικές διώξεις επιφέρει η μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και γενικά των φόρων ακινήτων, ενώ ήδη έχουν ασκηθεί πάνω από 2.500 διώξεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αδιαφόρησαν για την πληρωμή του φόρου κατοχής ακινήτων.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) που κοινοποιήθηκε στη Βουλή, κατόπιν σχετικής ερώτησης. Η μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και του ΦΑΠ παλαιότερα, εντάσσονται στα «εγκλήματα φοροδιαφυγής», μαζί με άλλες σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στη μη πληρωμή φόρου από τις offshores εταιρείες ή τις εκδόσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας: «Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: «Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη».

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές άσκησαν ποινικές διώξεις σε 2.666 φορολογούμενους επειδή καθυστέρησαν για πάνω από 4 μήνες να εξοφλήσουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κατά την περίοδο 2013-2017.

Όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, από τους συγκεκριμένους φορολογούμενους οι 1.209 ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ 369 είχαν ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που καταλογίστηκαν.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των μαζικών ποινικών διώξεων, οφείλεται στο γεγονός ότι το 20133 το όριο άσκηση δίωξης ήταν εξαιρετικά χαμηλό, στις 5.000 ευρώ, ενώ αυξήθηκε από το 2015.

Πιο συγκεκριμένα από το έγγραφο της ΔΗΛΕΔ προκύπτει ότι το όριο οφειλής για την άσκηση ποινικής δίωξης για τους φόρους ακινήτων ήταν:

  • 5.000 ευρώ την περίοδο από 1-1-2013 έως 20-3-2015
  • 50.000 ευρώ την περίοδο από 21-3-2015 έως 16-10-2015
  • 100.000 ευρώ την περίοδο από 17-10-2015 έως 31-12-2017.

Τα διαφορετικά ποσά ορίων οφείλονται στο γεγονός ότι την 21η-3-2015 το όριο οφειλής προς το Δημόσιο πάνω από το οποίο θεωρείτο ποινικό αδίκημα η μη έγκαιρη καταβολή αυξήθηκε από 5.000 σε 50.000 ευρώ και την 17η -10-2015 το όριο αυτό αυξήθηκε, περαιτέρω, σε 100.000 ευρώ.

Επίσης, από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι από τις 2.666 περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για άσκηση ποινικών διώξεων λόγω μη έγκαιρης καταβολής ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ:

  • Οι 1.209 περιπτώσεις αφορούσαν φορολογούμενους που συμπλήρωσαν ή είχαν ήδη συμπληρώσει τα 65 έτη ηλικίας εντός του έτους 2017.
  • Οι 369 ήταν περιπτώσεις φορολογουμένων με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από τα ετήσια ποσά οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ.
  • Οι φορολογούμενοι που εξόφλησαν τον ΕΝΦΙΑ μετά την υποβολή της αίτησης για άσκηση ποινικής δίωξης ήταν μόλις 126, ενώ αυτοί που εξόφλησαν τον ΦΑΠ ήταν 716.
  • Οι φορολογούμενοι που ρύθμισαν σε δόσεις τα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ ήταν 421, ενώ αυτοί που ρύθμισαν τις οφειλές ΦΑΠ 1.515.
  • Οι φορολογούμενοι που διατηρούν τις ρυθμίσεις μέχρι σήμερα είναι 115 για οφειλές ΕΝΦΙΑ και 515 για οφειλές ΦΑΠ.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) εφαρμόστηκε τα έτη 2010-2013 και υπόχρεοι πληρωμής του για το έτος 2010 ήταν όσοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του έτους εκείνου κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Το όριο μειώθηκε στις 200.000 ευρώ για τα έτη 2011-2013.

Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται από το 2014 μέχρι σήμερα σε όσους φορολογούμενους κατέχουν ακίνητα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξαρτήτως ορίου αξίας. Ειδικά για όσους κατείχαν την 1η-1-2014 ή και την 1η-1-2015 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ επιβλήθηκε και συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ