«Παγίδες» υπερφορολόγησης και το 2018 από τα τεκμήρια διαβίωσης

«Παγίδες» υπερφορολόγησης σε εκατομμύρια φορολογούμενους αναμένεται να στήσει η εφορία και το 2018 με την εφαρμογή των διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι «παγίδες» αυτές θα είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν και οι φορολογούμενοι που θα πέσουν θύματα αναμένεται να κληθούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά φόρων, δυσανάλογα του ύψους των πραγματικών τους εισοδημάτων.

Λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων, την οποία έχει προκαλέσει η πολυετής οικονομική κρίση, πολλά φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν και το 2018 όχι με βάση τα πολύ χαμηλά εισοδήματα που απέκτησαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά με βάση τα εξωπραγματικά ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τους προσδιορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με βάση το σύστημα των τεκμηρίων ή αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

SHARE