ΟΤΕ: Κέρδη 152 εκατ. ευρώ το 2015

Κέρδη 151,9 εκατ. ευρώ είχε σε ετήσια βάση ο όμιλος ΟΤΕ, καθώς στο τέταρτο τρίμηνο της χρήσης του 2015 τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%. Αποτέλεσμα της θετικής πορείας της επιχείρησης είναι το προτεινόμενο μέρισμα να διαμορφώνεται στα 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:

“Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιδόσεις μας στο κλείσιμο της χρονιάς, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ισχυρές. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας ενισχύθηκαν σημαντικά χάρη στην ανταπόκριση που γνωρίζουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, την τεχνογνωσία μας στο ICT και την επιτυχία του OTE TV, που αναπτύχθηκε εντυπωσιακά έχοντας ήδη κάνει breakeven. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα από υπηρεσίες βελτιώθηκαν περαιτέρω. Πετυχαίνουμε τους στόχους μας γιατί επενδύουμε συνεχώς στα καλύτερα δίκτυα, προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη, η ανταπόκριση στη νέα ενιαία εμπορική μάρκα Cosmote είναι θετική. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά εκτιμούμε ότι οι επενδύσεις μας σε συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής, σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και στη βελτιωμένη κάλυψη 4G, θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα.”

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: “Όπως αναμέναμε, οι ταμειακές μας ροές βελτιώθηκαν σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο και πετύχαμε το στόχο μας για το τέλος του 2015. Συνολικά είχαμε μια πολύ καλή χρονιά. Το 2016, αναμένουμε οι συνθήκες να παραμείνουν δύσκολες, αλλά οι συνεχείς επενδύσεις και οι προηγμένες τεχνολογίες μας, σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και αφοσίωση όλων των ομάδων μας, θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τη θέση μας σε κάθε αγορά που έχουμε παρουσία.”

Προοπτικές για το 2016

Το 2016, ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του 2015 θα συνεχιστούν. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τους πόρους του για να περιορίσει την επίδραση από τις συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Στις διεθνείς δραστηριότητές του, ο Όμιλος αναμένει ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει έντονος, αλλά ότι θα καταφέρει να ανατρέψει την απώλεια εσόδων, μέσω των δράσεων που υλοποιούνται σε επίπεδο τεχνολογίας, εμπορικών προτάσεων και περιορισμού του κόστους. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.

Θετική πορεία

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, που ακανοίνωσε σήμερα ο Ομίλος ΟΤΕ, τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 1,037 δισ. ευρώ σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2014, παρά το δύσκολο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις, με έσοδα ενισχυμένα κατά 5,1%, ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ICT, καθώς και στη σημαντική αύξηση στα έσοδα του OTE TV, που ενισχύονται από τη δυναμική αύξηση των συνδρομητών και τον σημαντικά υψηλότερο δείκτη ARPU. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σημειώθηκε περαιτέρω βελτίωση σε τριμηνιαία βάση, με τη μείωση εσόδων να διαμορφώνεται συνολικά σε 0,6% το Δ’ τρίμηνο του 2015, από μείωση 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Κέρδη 12μηνου 2015

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου 2015, τα κέρδη του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα 151,9 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2015, μειωμένα κατά 43,2% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDA, των πάνω από €100 εκατ. (προ φόρων) έκτακτων χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης το 2015, και των υψηλότερων αποσβέσεων, κυρίως από το αυξημένο κόστος τηλεοπτικού περιεχομένου. Το Δ’ τρίμηνο του 2015, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €36,8 εκατ.

Εξαιρουμένων των εκτάκτων χρεώσεων, τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου θα είχαν ανέλθει σε €240,3 εκατ. το 2015, μειωμένα κατά 24,3% σε σχέση με πέρυσι. Το τέταρτο τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν κατά 22,7% και ανήλθαν σε €72,3 εκατ.

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα €0,10 ανά μετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούνιο του 2016, σε σχέση με €0,08 ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Το συνολικό ποσό του μερίσματος προς πληρωμή εκτιμάται σε περίπου €49 εκατ. ευρώ