Όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας επιμένουν σε κοινή άρνηση: Προαιρετική και όχι υποχρεωτική η χρήση POS για τους δικηγόρους.

Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, δήλωσαν ομόφωνα ότι, κατόπιν αυτών «δεν επιθυμούν, και συνεπώς δεν προτίθενται να εγκαταστήσουν στα δικηγορικά τους γραφεία τερματικά αποδοχής καρτών».

Η υπόθεση θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μέχρι τότε διαφωνία και ανυπακοή , με κάλυψη συνδικαλιστική. Μάλλον με ασθενή επιχειρήματα άρνησης.

Η Ολομέλεια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, ερμηνεύοντας το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία POS, αναφέρει ότι η σχετική κοινή υπουργική απόφαση 45231/2017 στερείται εξουσιοδοτικού ερείσματος για τους δικηγόρους, οι οποίοι εκ του θεσμικού τους ρόλου είναι συλλειτουργοί.

Η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, η οποία συνήλθε χθες στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας, αποφάνθηκε ότι η εγκατάσταση και η τοποθέτηση POS, μετά και τη γνωμοδότηση 3/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει προαιρετικό χαρακτήρα για τους δικηγόρους.

Η ολομέλεια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, ερμηνεύοντας το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία POS, αναφέρει ότι η σχετική κοινή υπουργική απόφαση 45231/2017 στερείται εξουσιοδοτικού ερείσματος για τους δικηγόρους, οι οποίοι εκ του θεσμικού τους ρόλου είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Ακόμα, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων σημειώνει ότι η τυχόν ενεργοποίηση και εκτέλεση της κοινής Υπουργικής Απόφασης από τη διοίκηση, με την επιβολή προστίμου σε βάρος δικηγόρου που δεν εγκατέστησε POS, «είναι παράνομη» λόγω παραβίασης, όχι της γνωμοδότησης της Αρχής, αλλά «της ουσιαστικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ ν. 2472/1997)», όπως σχετικώς κρισιολογήθηκε.

Αυτό  σημαίνει, αναφέρει η Ολομέλεια ότι στην περίπτωση που ο δικηγόρος δεν προβεί στην τοποθέτηση POS, και εξ αυτού του λόγου του επιβληθεί η προβλεπόμενη στην ισχύουσα κ.υ.α. κύρωση του προστίμου, έχει την δικονομική δυνατότητα  να ασκήσει τα νόμιμα ένδικα βοηθήματα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά της   επίμαχης κ.υ.α. έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία εκδικάζεται   στις 11.10.2017.

Τέλος, οι  συμμετέχοντες στην Ολομέλεια πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, δήλωσαν ομόφωνα ότι, κατόπιν αυτών «δεν επιθυμούν, και συνεπώς δεν προτίθενται να εγκαταστήσουν στα δικηγορικά τους γραφεία τερματικά αποδοχής καρτών».