Ο Ερντογάν υποχρεώνει τα μειονοτικά ιδρύματα της Πόλης να σβήσουν τις ελληνικές επιγραφές

Και η Ελλάδα στο στόχαστρο του Ερντογάν.

Με απόφαση της Άγκυρας όλες οι επιγραφές μειονοτικών Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι στην τουρκική γλώσσα, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Taraf”.

Σε διαφορετική περίπτωση θα ξηλώνονται και θα μπαίνουν στην θέση τους επιγραφές μόνο στην τουρκική γλώσσα, όπως δημοσιεύτηκε και στην
τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του τουρκικού υπουργείου Παιδείας που επισημοποιήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση αλλάζει το μέχρι σήμερα καθεστώς της ονοματολογίας και των δημοσίων επιγραφών που είναι αναρτημένες στις εισόδους των μειονοτικών σχολείων στην μητρική γλώσσα των μειονοτήτων.

Στο δημοσίευμα αναϕέρονται και κάποια μειονοτικά σχολεία και ιδρύματα από όπου θα αρχίσει αμέσως η εφαρμογή του νέου νόμου της γλωσσικής τουρκοποίησης.

Τα σχολικά ιδρύματα ,σύμϕωνα με την τουρκική εϕημερίδα, είναι: το Ελληνικό Ιωακείμειο Λύκειο Θηλέων, Το Ζάππειο Λύκειο, το Ζωγράϕειο Λύκειο και Εμπορική Σχολή, το Αρμένικο Λύκειο Esayan, το Αρμένικο Λύκειο Getronagan και τα αρμενικά σχολικά ιδρύματα, Nynyan και SurtHaç.

Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι τι θα κάνει η τουρκική κυβέρνηση με κτίρια όπως το Ζωγράφειο Λύκειο το οποίο έχει χαραγμένη στην πρόσοψή του την ελληνική επιγραφή; Θα τη σβήσει; Θα την καλύψει; Ή θα σκαλίσει επιγραφή στα τουρκικά;