Νέος στόχος του Υπουργείου Οικονομικών οι γιατροί, τα μπαρ, οι καφετέριες και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Θεωρούν ότι τα έως τώρα μέτρα για την έκδοση αποδείξεων και την καταβολή του ΦΠΑ δεν έχουν αποδώσει και γι’ αυτό αντί για δική τους αυτοκριτική (όπως η αποψίλωση των εφοριών και των συνεργείων ελέγχου) ανακοινώνουν νέο φορολογικό κυνηγητό. Όπως είχε κάνει και ο προκάτοχός τους κ.Αλεξιάδης.

Αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, ορισμένων κατηγοριών, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να περιορισθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα.
Στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνεται η αύξηση του χρόνου κλεισίματος των καταστημάτων σε 72 ώρες αντί 48 που ισχύουν σήμερα στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, καθώς και η επαναφορά των αυτοτελών προστίμων, για κατηγορίες καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών και για ορισμένα επαγγέλματα με πρώτους τους γιατρούς κάθε κατηγορίας, από παιδίατρους και γυναικολόγους έως καρδιολόγους και χειρούργους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αυτοτελή πρόστιμα θα αφορούν τις περιπτώσεις των γιατρών και φροντιστηρίων αλλά και των καταστημάτων που συχνάζουν νέοι, τα οποία εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις, καθώς σήμερα οι ανωτέρω κατηγορίες επαγγελμάτων δεν εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ οπότε και δεν επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά τη διαπίστωση παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων (δεν ισχύουν για γιατρούς και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια) επιβάλλουν πρόστιμο στο ήμισυ του αναλογούντος ΦΠΑ το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 250 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και 500 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Τα πρόστιμα αυτά μάλιστα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια πενταετία, ενώ εάν διαπιστωθεί η ίδια παράβαση και άλλη φορά, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται. Έτσι στην περίπτωση όπου σε ένα μπαρ διαπιστωθεί ότι δεν εκδόθηκαν 10 αποδείξεις στις οποίες αναλογεί ΦΠΑ 50 ευρώ, το πρόστιμο αυτόματα διαμορφώνεται στα 250 ευρώ. Εάν ο ίδιος επιτηδευματίας μέσα σε μια πενταετία υποπέσει στην ίδια παράβαση, ακόμα και αν δεν έχει εκδώσει ακόμα και μία απόδειξη, το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 500 ευρώ, ενώ η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης συνεπάγεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.