Μόνο σε βιώσιμες επιχειρήσεις η ευνοϊκή μεταχείριση από τις Τράπεζες. Fast track πτωχεύσεις για τις υπόλοιπες.

Την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς το νομοσχέδιο για τη σύσταση του εξωδικαστικού μηχανισμού μέσω του οποίου επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, πιστωτές, εργαζομένους και Δημόσιο. Με μεγάλες πλέον δυσκολίες και σύνθετες διαδικασίες για την σωτηρία ορισμένων.
Από σαράντα κύματα θα πρέπει να περάσουν οι προβληματικές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να διασωθούν στο μέλλον. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη ενέκρινε την εισήγηση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη για το σχετικό σχέδιο νόμου.

Το κείμενο θα τεθεί σε συζήτηση και με τους Θεσμούς στις 17 ή 18 Οκτωβρίου οπότε και οι επικεφαλής τους επιστρέφουν στην Αθήνα για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής της χώρας.
Ετσι, δίνεται ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που παράγοντες της αγοράς ανεβάζουν τον αριθμό σε 400.000.
«Σωσίβιο» σε χιλιάδες υπερχρεωμένους με κούρεμα οφειλών και αποπληρωμή στο μέλλον.

Με το άνοιγμα των επιχειρηματικών ανοιγμάτων να αγγίζει τα 148 δισ. ευρώ, από τα οποία το 44% είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που προωθείται με το σχέδιο που ενέκρινε χθες το ΚΥΣΟΙΠ, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για την αγορά αλλά και τις τράπεζες.

Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι το «κλειδί» για τη ρύθμιση των εταιρικών χρεών σε συμφωνία με τους πιστωτές, τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ενώ για τις υπόλοιπες θα ακολουθήσουν fast track διαδικασίες πτωχεύσεων. Oι τράπεζες έχουν ήδη στη στρατηγική τους τη μείωση των “κόκκινων” οφειλών κατά 40% με 45% μέχρι το τέλος του 2019.

Σε κάθε περίπτωση εκτός από το κούρεμα χρεών που θα πετύχουν οι επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες σημαντικός στόχος για τις τράπεζες είναι να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή σε όσους επιχειρηματίες δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους κατ’ επιλογήν και όχι από πραγματική αδυναμία. Υπενθυμίζεται αναφορά στους στρατηγικούς κακοπληρωτές είχε κάνει και ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης σημειώνοντας πως η διαχείριση των προβληματικών δανείων θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα ευνοεί τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δεν θα δημιουργεί πτωχευμένες επιχειρήσεις και πλούσιους μετόχους, θα υποχρεώσει τους παλαιούς μετόχους να συμμετέχουν έμπρακτα στην εξυγίανση των επιχειρήσεών τους, αν θέλουν να έχουν άποψη και ρόλο.

Επιπλέον, δεν θα επιρρίπτει συστηματικά τα βάρη της εξυγίανσης των προβληματικών δανείων στους υγιείς χρηματοδοτούμενους, δεν θα νοθεύει τον ανταγωνισμό διατηρώντας εν ζωή μη βιώσιμες επιχειρήσεις και θα λαμβάνει πρόνοιες για τους εργαζόμενους στις προβληματικές επιχειρήσεις, που δεν έχουν καμία ευθύνη για την κρίση που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Ο νέος νόμος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένες καθώς και όλα τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.
Ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Την αίτηση για αναδιάρθρωση των οφειλών θα την αναλαμβάνει συντονιστής από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενώπιόν του θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικά χρέη. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των εργαζόμενων όσο και των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς εκείνους.

Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται στη βάση διαφανών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Αναλυτικά οι περίπλοκες νέες διαδικασίες

Ειδικότερα, και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ΚΥΣΟΙΠ, ο νέος νόμος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένες καθώς και όλα τα χρέη προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους. Ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
«Σωσίβιο» σε χιλιάδες υπερχρεωμένους με κούρεμα οφειλών και αποπληρωμή στο μέλλον.

Τα βασικά βήματα είναι:

• Κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο.

• Την αίτηση για αναδιάρθρωση των οφειλών θα την αναλαμβάνει συντονιστής από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενώπιόν του θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικά χρέη. Στις συζητήσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των εργαζόμενων όσο και των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς εκείνους.

• Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται στη βάση διαφανών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

• Εάν η διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 60% της συνολικής οφειλής, η υπόθεση θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση η δικαστική απόφαση θα επιβάλλει τη συμμόρφωση του συνόλου των πιστωτών.
Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα είναι δομημένος με τρόπο που θα αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους (στρατηγικοί κακοπληρωτές) και θα επικεντρώνεται στη διάσωση υγιών, κατά τα άλλα, επιχειρήσεων. Για να διασφαλιστεί αυτό θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κ.λπ.)
Ρυθμίσεις

Επιπλέον, και σύμφωνα με πληροφορίες, στις διατάξεις του νομοσχεδίου θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις με τις οποίες υπό προϋποθέσεις δεν θα διώκονται ποινικά τραπεζικά στελέχη που θα εγκρίνουν ρυθμίσεις ή και διαγραφές επιχειρηματικών οφειλών. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι να μην έχουν π.χ. συγγενική σχέση με τους επιχειρηματίες.
Άλλη ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι αν ένας επιχειρηματίας δεν είναι συνεργάσιμος ή δεν είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει με κεφάλαιο ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη διάσωση της επιχείρησής του, τότε αυτομάτως θα απομακρύνεται από την ιδιοκτησία της εταιρείας του.

Και δύο υπουργοί

Πέραν των τακτικών μελών του ΚΥΣΟΙΠ στη χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος, καθώς και ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος. «Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, για πρώτη φορά το Δημόσιο, τα Ταμεία και οι Τράπεζες συμμετέχουν από κοινού στην απομείωση χρεών βιώσιμων πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εξέλιξη που θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας», τονίζεται σχετικώς από το ΚΥΣΟΙΠ, ενώ ασκεί και κριτική για το «νόμο Δένδια» λέγοντας ότι δεν ήταν λειτουργικός. Από την πλευρά του ο βουλευτής της Ν.Δ. Νίκος Δένδιας κατηγορεί την κυβέρνηση για συστηματική υπονόμευση του πλαισίου, με αποτέλεσμα να χαθούν δύο χρόνια από την ψήφισή του (2014) και τα «κόκκινα δάνεια να φτάσουν στο 45%».Μια διαδικασία διάσωσης και εκκαθάρισης που θα χρειαστεί πολλούς μήνες και αναμένεται να προκαλέσει κοινωνικούς κραδασμούς και διαμαρτυρίες τον εκεί εργαζομένων.