Μεταφορά μετοχών της Attica Bank…

TΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Επιμέλεια: Γιώργος Πεχλιβανίδης

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της τράπεζας η Attica Bank γνωστοποίησε ότι στις 7 Απριλίου 2017 ολοκληρώθηκε, πλέον, η μεταφορά 1.184.312.369 κοινών μετοχών της τράπεζας από τη μερίδα και λογαριασμό που κατείχε το πρώην ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στη μερίδα και λογαριασμό του ΕΦΚΑ.

Μετά από αυτή τη μεταφορά, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, επί μετοχών της τράπεζας, που κατέχει ο ΕΦΚΑ στην Attica Bank, διαμορφώνεται σε 50,626% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.