Λιγότερα έσοδα το 2015 παρά τη φοροκαταιγίδα του Ιουλίου- ΝΔ: Στραγγάλισαν την πραγματική οικονομία

Η «καταιγίδα» των μέτρων που ελήφθησαν το δεύτερο εξάμηνο το 2015 τελικώς έπληξε τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι οποίοι μέσω της μηνιαίας παρακράτησης πλήρωσαν υψηλότερους φόρους σε σύγκριση με το 2014 κατά 11,02%. Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ που απέφεραν ανατιμήσεις στα περισσότερα είδη διατροφής, στα κόμιστρα των ταξί και σε πλήθος άλλων προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησαν στην αύξηση των εισπράξεων του ΦΠΑ το 2015 μόλις κατά 0,09% ή, διαφορετικά, κατά 12 εκατ. ευρώ, όταν το σύνολο των εσόδων του ΦΠΑ ανέρχεται στα 13,6 δισ. ευρώ.

Ζημίες στα έσοδα του προϋπολογισμού καταγράφονται στις περισσότερες κατηγορίες εσόδων (πλην μισθωτών και συνταξιούχων) με τις μεγαλύτερες να διαπιστώνονται στα φυσικά πρόσωπα, που ήταν υπόχρεα σε προκαταβολή φόρου καθώς και στους φόρους στην ακίνητη περιουσία.

Τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων του 2015 που συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Από την ανάλυση των στοιχείων, διαπιστώνεται ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα το 2015 (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) είναι μειωμένα κατά 610 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα έσοδα του 2014 παρά το γεγονός ότι ελήφθησαν 9 σκληρά φορολογικά μέτρα ύψους 1 δισ. ευρώ (αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, εισφοράς αλληλεγγύης), το προηγούμενο έτος. Δηλαδή, τα νέα μέτρα του δεύτερου εξαμήνου του 2015 στην καλύτερη περίπτωση απέτρεψαν την κατάρρευση των εσόδων του προϋπολογισμού, ενώ στη χειρότερη διόγκωσαν τη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την έκθεση:

1. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) για το έτος 2015 εμφανίζονται μειωμένα κατά 610,5 εκατ. ευρώ ή 1,38% έναντι του έτους 2014.

2. Οι άμεσοι φόροι είναι μειωμένοι κατά 611,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,99% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2014. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρατηρείται ότι η ανωτέρω μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας κατά 8,46% (αποτελούν το 16% των συνολικών άμεσων φόρων), στη μείωση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 11,79% (αποτελούν το 8,56% των συνολικών άμεσων φόρων) και στη σημαντική μείωση, κατά 20,92%, των εσόδων από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (αποτελούν το 1,67% των συνολικών άμεσων φόρων).

3. Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα είναι μειωμένα σε σχέση με το 2014, ωστόσο υπερκάλυψαν τον τελικό στόχο του προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, τα έσοδα θα απέκλιναν σημαντικά από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί. Συγκεκριμένα, οι άμεσοι φόροι ανήλθαν το 2015 στα 19,84 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 21,88 δισ. ευρώ και οι έμμεσοι φόροι ανήλθαν στα 23,77 δισ. ευρώ από 25,13 δισ. ευρώ που προέβλεπε αρχικά ο προϋπολογισμός.

4. Η μόνη κατηγορία στους άμεσους φόρους που παρουσιάζει αύξηση είναι αυτή των εσόδων από μισθούς και συντάξεις που εισπράττονται με τη μορφή παρακράτησης (αποτελούν το 67,47% των συνολικών φόρων εισοδήματος) κατά 11,02%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν τα έσοδα που εισπράττονται με τη μορφή προκαταβολής κατά 46,82%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους υψηλότερους φόρους (εισφορά αλληλεγγύης) που κατέβαλαν όσοι είχαν εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2015 καθώς και στην αύξηση των συντελεστών του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

5. Μειωμένοι κατά 319,8 εκατ. ευρώ είναι και οι φόροι στην ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα το 2015 εισπράχθηκαν 3,044 δισ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν εισπραχθεί 3,364 δισ. ευρώ. Η μείωση σύμφωνα με τους αναλυτές του υπουργείου Οικονομικών οφείλεται και στη μεταφορά των δύο τελευταίων δόσεων πληρωμής στο πρώτο δίμηνο του 2016. Ωστόσο, και το πρώτο δίμηνο 2015 πληρώθηκαν οι δύο τελευταίες δόσεις του 2014, κάτι που ουσιαστικά εξισορροπεί τις απώλειες που διαπιστώνουν οι αναλυτές.

6. Τα έσοδα από ΦΠΑ εμφάνισαν οριακή αύξηση 0,09% και από 13,613 δισ. ευρώ το 2014 ανήλθαν στα 13,625 δισ. ευρώ. Δηλαδή, οι καταργήσεις των μειωμένων συντελεστών στα νησιά, οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ σε τρόφιμα και υπηρεσίες οδήγησαν στην αύξηση των έμμεσων φόρων μόλις κατά 12 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014. Ωστόσο, εάν δεν αυξάνονταν οι συντελεστές ΦΠΑ, ενδεχομένως τα έσοδα από την εν λόγω πηγή να ήταν σημαντικά μειωμένα.

ΝΔ: «Έβαλαν φόρους, μείωσαν τα έσοδα»

Ο Συντονιστής της ΟΔΕ Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων για τα φορολογικά έσοδα του 2015, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

«Το πέτυχαν και αυτό: Έβαλαν νέους φόρους, μείωσαν τα έσοδα, “στραγγάλισαν” την πραγματική οικονομία, επανέφεραν τη χώρα στην ύφεση. Η Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων για τα φορολογικά έσοδα του 2015 είναι αποκαλυπτική.

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα μειώθηκαν σημαντικά έναντι του 2014.

Ενώ παρουσίασαν και σημαντική υστέρηση, περίπου 3 δισ. ευρώ, έναντι των στόχων που είχαν τεθεί στον Προϋπολογισμό του 2015.

Και όλα αυτά, παρά την επιβολή νέων, πρόσθετων φόρων από την Κυβέρνηση της Αριστεράς, καθαρού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ μόνο για το 2015.

Μέτρα όπως είναι:

• Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ
• Η αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
• Η αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
• Η αύξηση των συντελεστών του φόρου ασφαλίστρων
• Η κατάργηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ
• Η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες

Μέτρα που οδήγησαν στην περαιτέρω διόγκωση, περίπου κατά 13 δισ. ευρώ, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών των πολιτών προς το κράτος.

Μέτρα που αποτυπώνουν την ιδεοληπτική, αριστερή εμμονή στην αύξηση των φόρων.

Μέτρα που “στραγγαλίζουν” την πραγματική οικονομία και διαλύουν τον ιδιωτικό τομέα.

Μέτρα που επανέφεραν την οικονομία στην ύφεση».

 

Πηγή: Η Καθημερινή- Του Προκόπη Χατζηνικολάου