Κτηματολόγιο: Προκηρύχθηκε ο τελευταίος διαγωνισμός για το 63,5 της επικράτειας

Στην προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης των υπολειπόμενων περιοχών της χώρας προχώρησε η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ.

Ο διαγωνισμός, που διενεργείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), έχει συνολικό προϋπολογισμό 460 εκατομμύρια ευρώ, και αφορά την κτηματογράφηση περίπου 86 εκατομμυρίων στρεμμάτων, δηλαδή το 63,5% της ελληνικής επικράτειας.

Με την ολοκλήρωση και αυτού του γιγαντιαίου έργου, αναμένεται να εγγραφούν στο Κτηματολόγιο άλλα 16,5 εκατομμύρια δικαιώματα.

Σύμφωνα με το διαγωνισμό, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας θα ολοκληρωθεί το 2020 ώστε ο νέος θεσμός του Κτηματολογίου να μπορέσει σταδιακά να αντικαταστήσει το σύστημα των υποθηκοφυλακείων σε κάθε περιοχή της επικράτειας.