Καθυστερούν σκοπίμως να δώσουν συντάξεις και ΕΦΑΠΑΞ, προκειμένου να παρουσιάσουν… πλεονάσματα.

Τα κρυφά χρέη του Δημοσίου, που αποκάλυψαν οι Βρυξέλλες. Κατά 3 δισ. ευρώ υψηλότερες από ό,τι δείχνουν τα επίσημα μηνιαία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, ανάμεσα στους οποίους δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι όλων των κατηγοριών δικαιούχοι ΕΦΑΠΑΞ, επιστροφών από την εφορία, με δικαιώματα ΦΠΑ και επιδομάτων εξαγωγής, προμηθευτές νοσοκομείων, κατασκευαστές κλπ.

Μεγάλες οι κοινωνικές συνέπειες για τις οικογένειες αλλά και την αγορά – κατανάλωση της καθημερινότητας από τις καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρων και τις συντάξεις ΕΦΑΠΑΞ και επιδόματα που δεν έχουν απονεμηθεί ακόμα.

Αυτό αποκαλύπτεται από πίνακα της έκθεσης των θεσμών για την δόση των 2,8 δισ. ευρώ που συζητήθηκε στο χθεσινό EWG.

Η έκθεση των θεσμών αποκαλύπτει ότι στον τελικό λογαριασμό περιλαμβάνονται δύο “αφανείς” πηγές οφειλών: από συντάξεις που δεν έχουν δοθεί και από φόρους που δεν έχουν βεβαιωθεί. Ο λόγος για “αφανή” φέσια προς ιδιώτες αξίας 3 δισ. ευρώ που είναι γνωστό μεν ότι υπάρχουν αλλά το ύψος τους δεν δημοσιοποιείται στις επίσημες στατιστικές.

Σύμφωνα με την έκθεση το πρόσθετο αυτό βάρος για τα κρατικά ταμεία που παράλληλα αποτελεί και “πληγή” για τη ρευστότητα προκύπτει από δύο πηγές:
-Από 1,58 δισ. ευρώ μη βεβαιωμένες επιστροφές φόρων (στο τέλος Ιουνίου το ποσό ήταν 1,76 δισ. ευρώ) και
-Από 1,42 δισ. ευρώ οφειλών του κράτους που συνδέονται με εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Τα “φέσια” προς ιδιώτες έφταναν στα 9,55 δισ. στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με την έκθεση των θεσμών και μειώθηκαν στο τέλος Αυγούστου κατά 8,4 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, “τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, παρά τη ρευστότητα που τους παρέχεται μέσω του προγράμματος, οι διαρθρωτικές αδυναμίες που προκαλούν συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών παραμένουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων του συστήματος Δημόσιας πιστωτικής διαχείρισης”.

Στο 84% η απορρόφηση

Η έκθεση των θεσμών που δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν, οδήγησε στην εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ καθώς κρίθηκε ότι έχει καλυφθεί το μνημονικό κριτήριο (καλύφθηκε κατά 84% η δόση του Ιουνίου έναντι κατώτατου ορίου 80%).

Η έκθεση αναφέρει αναφορικά με την έγκριση των 1,7 δισ. ευρώ (επί συνόλου 2,8 δισ. ευρώ) που συνδέονται με τις οφειλές προς ιδιώτες ότι “οι ελληνικές αρχές παρείχαν μηνιαία στοιχεία για τα θεσμικά όργανα σχετικά με τις κινήσεις του ειδικού λογαριασμού, καθώς και για το μεικτό και καθαρό των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου”.

Επισημαίνεται ότι “οι αρχές έδωσαν στοιχεία με επαρκές επίπεδο λεπτομερειών στα θεσμικά όργανα για να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης. Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η καλή πρόοδος έχει σημειωθεί στην εκκαθάριση τόσο των ακαθάριστων όσο και των καθαρών καθυστερούμενων οφειλών στα τέλη Σεπτεμβρίου”.

Η εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών σε ακαθάριστους όρους ανήλθαν σε 1,87 δις ευρώ (ή στο 104% της εκταμίευσης). Όσον αφορά στην εκκαθάριση σε καθαρούς όρους έφτασε σε 1,5 δις ευρώ ή το 84% της δόσης (1,8 δισ. ευρώ) μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. “Ως εκ τούτου, ο στόχος του 80% των καθαρών συμψηφισμό οφειλών επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο” καταλήγει η έκθεση. Η οποία χλευάζει τους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης ότι έχει επιτύχει τα γνωστά πλαστά πλεονάσματα.