ΗΠΑ: Η υπερχρήση αντιβιοτικών οδηγεί κάθε χρόνο 70.000 παιδιά στο νοσοκομείο

Η χρήση πολλών αντιβιοτικών οδηγεί στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, γεγονός που αποτελεί τελικά μια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Αλλά αυτά τα φάρμακα ενέχουν επίσης τον κίνδυνο βλάβης σε μεμονωμένους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Σύμφωνα με μια νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society», τα αντιβιοτικά οδήγησαν σε περίπου 70.000 επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων στις ΗΠΑ, κάθε χρόνο από το 2011-2015 με αλλεργικές αντιδράσεις και άλλες παρενέργειες στα παιδιά.

Η μελέτη αυτή, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, συμβάλλει στον ποσοτικό προσδιορισμό του κινδύνου που προκαλούν τα συγκεκριμένα αντιβιοτικά σε παιδιά σε διαφορετικές ηλικιακές κλίμακες.

Όπως λέει η Δρ. Maribeth C. Lovegrove, MPH, Division of Healthcare Quality Promotion, Centers for Disease Control and Prevention, στο news-medical.net , για τους γονείς και τους άλλους φροντιστές των παιδιών, τα ευρήματα αυτά είναι σημαντικά, καθώς πρέπει να τους υπενθυμίζουν ότι ενώ τα αντιβιοτικά σώζουν ζωές όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα, μπορούν επίσης να βλάψουν τα παιδιά γι αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητα. Επίσης, για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τα ευρήματα αυτά υπενθυμίζουν ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τα αντιβιοτικά είναι κοινά και μπορούν να είναι κλινικά σημαντικά και επακόλουθα για τους παιδιατρικούς ασθενείς.

Για την ανάλυσή τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σε εθνικό επίπεδο εκτιμήσεις για συνταγές αντιβιοτικών που δόθηκαν σε ασθενείς εκτός νοσοκομείου και στοιχεία από εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα νοσοκομείων για επισκέψεις στα ΤΕΠ (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών) οι οποίες επισκέψεις αφορούσαν τη χρήση αντιβιοτικών από παιδιά ηλικίας 19 ετών και κάτω.

Οι περισσότερες επισκέψεις δηλαδή το 86% αφορούσαν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως εξάνθημα, κνησμό ή αγγειοοίδημα (σοβαρό οίδημα κάτω από το δέρμα).

Ο κίνδυνος μιας επίσκεψης ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και τον τύπο του αντιβιοτικού, αλλά για τα περισσότερα αντιβιοτικά, τα παιδιά ηλικίας 2 ετών και κάτω είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος λόγω του φαρμάκου. Το 41% των επισκέψεων αυτών ήταν παιδιά από 2 ετών και κάτω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αμοξικιλλίνη (amoxicillin) ήταν το συνηθέστερο αντιβιοτικό με ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των παιδιών ηλικίας 9 ετών και κάτω, ενώ, η σουλφαμεθοξαζόλη / τριμεθοπρίμη (sulfamethoxazole/trimethoprim) ήταν το συνηθέστερο αντιβιοτικό με ανεπιθύμητες ενέργειες για παιδιά 10-19 ετών.

Τα αντιβιοτικά, όπως λένε οι ερευνητές, είναι από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στα παιδιά, αλλά προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι οι συχνές συνταγές αντιβίωσης στα παιδιά είναι περιττές.

Οι προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως για τη μείωση της υπέρβασης των αντιβιοτικών επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι αυτοί οι μακροπρόθεσμοι κοινωνικοί κίνδυνοι δεν είναι πάντα προτεραιότητα όταν οι κλινικοί γιατροί λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία.

Όπως αναφέρει η Δρ. Lovegrove «με τα νέα διαθέσιμα δεδομένα, σχετικά με τους άμεσους κινδύνους σε μεμονωμένους ασθενείς, οι κλινικοί ιατροί, οι γονείς και οι φροντιστές, μπορούν να σταθμίσουν καλύτερα τους κινδύνους και τα οφέλη της αντιβιοτικής θεραπείας».

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν ποιες συνταγές αντιβιοτικών ήταν περιττές ή ακατάλληλες στη μελέτη, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τις ενδείξεις των αντιβιοτικών, τις δόσεις και τις διάρκειες της θεραπείας.

Η μελέτη επίσης, δεν συμπεριλαμβάνει επακριβώς το πόσο συχνά τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσμενείς παρενέργειες από τα αντιβιοτικά, διότι η ανάλυση περιλαμβάνει μόνο τα ανεπιθύμητα συμβάντα φαρμάκων που οδήγησαν σε επίσκεψη σε αίθουσα επειγόντων περιστατικών.

Ανεπιθύμητα συμβάντα φαρμάκων που αντιμετωπίστηκαν σε άλλα περιβάλλοντα, όπως επείγουσα σε Μονάδα Φροντίδας ή στο γραφείο του ιατρού ή περιπτώσεις για τις οποίες δεν ζητήθηκε ιατρική περίθαλψη, δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Καθώς επίσης, δεν συμπεριλήφθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι λιγότερο πιθανό να διαγνωσθούν στην αίθουσα έκτακτης ανάγκης όπως είναι οι λοιμώξεις του clostridium difficile που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή διάρροια μετά τη χρήση αντιβιοτικών).