Ημέρα δοκιμασίας  σήμερα Τετάρτη για μεγάλα  ακίνητα και χρέη. Σε αναμονή 3.107 πλειστηριασμοί.

Ποιοί επιτρέπεται να διεξαχθούν, μετά τόσες αναβολές και εμπόδια από ομάδες διαμαρτυρόμενων στα Ειρηνοδικεία.

Ίσως  σήμερα  Τετάρτη να είναι μια « αναίμακτη» ημέρα  με κανονική διαδικασία. Νέα απόφαση για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών κατοικών για ποσό κατάσχεσης άνω των 400.000 ευρώ και με επισπεύοδντες τις τράπεζες, το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ έλαβε  χθες  Τρίτη  η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Την ίδια ώρα σε αναμονή βρίσκονται 3.107 πλειστηριασμοί, που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίευσης πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων- Τομέα Ασφάλισης Νομικών.

Πρόκειται για πλειστηριασμούς που αφορούν σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας και  επισπεύδοντες είναι κυρίως τράπεζες, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα. Οι πλειστηριασμοί φορούν ακίνητα αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.

Η καθολική αποχή των συμβολαιογράφων  για περισσότερο από έξι μήνες μπορεί να διευκολύνει μεν όλους όσοι αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα οφειλών τους προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Δήμους, όπως και στις Τράπεζες για οφειλές δανείων τους, και των οποίων η πρώτη κατοικία βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας  «ένας αριθμός συμπολιτών μας, μεγάλος κι αυτός με οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ως δικαιολογία και καλυπτόμενοι από την αποχή μας, αποφεύγουν την εκπλήρωση ή τον διακανονισμό των οφειλών τους, ενώ έχουν τη σχετική δυνατότητα, αδικώντας κατάφωρα όσους από τους συμπολίτες μας προσπαθούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και εξοφλούν ή διακανονίζουν τις οφειλές τους με το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους Δήμους, τις Τράπεζες και τους ιδιώτες πιστωτές τους».

Επίσης, αναφέρει ότι «όλοι οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται κατόπιν αδείας που θα χορηγείται από τους Συλλόγους ή τη συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβάλλεται κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύδοντα».

Κατόπιν αυτών, για αύριο Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017, «θα χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ανεξαρτήτως του ύψους της επισπευδόμενης απαίτησης, μεταξύ ιδιωτών, για εκούσιους πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο:

  • Διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων,
  • για πλειστηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν,
  • για πλειστηριασμούς πλοίων, αεροσκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων,
  • καθώς και για πλειστηριασμούς οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο κατοικία του οφειλέτη (φυσικού προσώπου) με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ, και για ποσό επισπευδόμενης απαίτησης, δηλαδή ποσό εγγραφής κατάσχεσης ίσο με ή πάνω από 400.000 ευρώ».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για ποσό επισπευδόμενης απαίτησης (εγγραφής κατάσχεσης) κάτω από 400.000 ευρώ, δεν θα διεξάγονται πλειστηριασμοί κατοικιών οφειλετών (φυσικών προσώπων) με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ.