Ιδρύθηκε Ελληνική Ένωση Καφέ

Δημιουργήθηκε η Ελληνική Ένωση Καφέ (ΕΕΚ) με τη συμμετοχή των ιδρυτικών μελών που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και το ευρύτερο φάσμα των επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα. Οι εταιρείες-ιδρυτικά μέλη είναι οι: ABEK Βεκράκος Α.Ε., Attica Terra Food And Drinks ΑΕΒΕ, Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου, Γρ. Παπαχατζής Ο.Ε., Cafetex ΑΒΕΕ, Coca-Cola ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E) Ελλάδος ΑΒΕΕ, Global Coffee Company HELLAS-IKE, Ι. Παφίλης & ΣΙΑ ΟΕ, Ι. Ταλούμης & ΣΙΑ, Jacobs Douwe Egberts GR ΕΠΕ, Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR ΕΠΕ, KAWACOM Hellas Εμπορία Καφέ ΑΕ, NESTLE Hellas ΑΕ, Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ ΕΠΕ, Unistar Αντιπροσωπειών ΕΠΕ, ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης, καθορίστηκαν με σαφήνεια ο σκοπός και οι στόχοι της, ενώ αποφασίστηκαν οι άμεσες δράσεις και οι προτεραιότητες που αφορούν το πρώτο διάστημα λειτουργίας της.

Πιο συγκεκριμένα, καθήκοντα πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε ο κ. Γιάννος Μπενόπουλος (Cafetex ΑΒΕΕ), αντιπρόεδρου ο κ. Ηλίας Παπαδόπουλος (NESTLE Hellas ΑΕ), γραμματέα ο κ. Αναστάσιος Γιάγκογλου (Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου), ταμία ο κ. Γιώργος Κούκος (Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ ΕΠΕ) και μέλος εκλέχθηκε ο κ. Γιώργος Σκούρτας (Jacobs Douwe Egberts GR ΕΠΕ).

Η ένωση επιδιώκει με την ίδρυσή της την προώθηση και προβολή των θέσεων των επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά θεσμικά και μη ζητήματα που αγγίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα φορολόγησης και δασμών, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και παραεμπορίου, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και συσκευασιών, των απαραίτητων προδιαγραφών και επισημάνσεων στα προϊόντα καφέ, καθώς και τα ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παράλληλα, βασικό σκοπό της ένωσης αποτελεί η συμμετοχή στη διατύπωση των θέσεων, τη διαβούλευση, αλλά και την υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον κλάδο του καφέ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι πρώτες δράσεις της ΕΕΚ στηρίζονται σε τρείς βασικούς άξονες δραστηριοποίησης, τους οποίους η ένωση θεωρεί βασικές προτεραιότητες για το πρώτο διάστημα λειτουργίας της. Αρχικά η ΕΕΚ αποσκοπεί στη μείωση ή και στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ.

SHARE