Η παγκόσμια παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας ξεπέρασε το ένα τεραβάτ ισχύος

Η παγκόσμια παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας ξεπέρασε το ορόσημο του ενός τεραβάτ εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το δεύτερο τεραβάτ αιολικής και ηλιακής ενέργειας θα επιτευχθεί στα μέσα του 2023 και θα κοστίσει περίπου 46% λιγότερο από το πρώτο.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ενημέρωση της σχετικής παγκόσμιας βάσης δεδομένων του Ιδρύματος Bloomberg δείχνει ότι υπήρχαν 1.013 γιγαβάτ αιολικής και ηλιακής ισχύος εγκατεστημένα παγκοσμίως στις 30 Ιουνίου 2018. Το ορόσημο του ενός τεραβάτ ξεπεράστηκε κάποια στιγμή λίγο πριν την ημερομηνία αυτή. Το μερίδιο της κάθε πηγής είναι ισορροπημένο, με την αιολική να έχει 54% και την ηλιακή 46%.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα έχει αυξηθεί κατά 65 φορές από το 2000 και υπερτετραπλασιαστεί από το 2010.

Μάλιστα, μέχρι το 2007, είχαν εγκατασταθεί μόλις 8 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών, σε σύγκριση με τα 89 γιγαβάτ αιολικής ισχύος. Από τότε, η ηλιακή ενέργεια έχει αυξήσει το μερίδιο της από 8% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε 46%, και αναμένεται να ξεπεράσει την αιολική ενέργεια στο εγγύς μέλλον.

Το πρώτο τεραβάτ αιολικής και ηλιακής ενέργειας κόστισε περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου για την ανάπτυξή του. Το δεύτερο τεραβάτ αναμένεται να κοστίσει σημαντικά λιγότερο. Με βάση τις εκτιμήσεις της έκθεσης, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας θα ανέλθουν σε περίπου 1,23 τρισεκατομμύρια δολάρια από το 2018 έως το 2022.

Αν συνυπολογιστούν και οι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, το σύνολο της εγκατεστημένος ισχύος θα υπερέβαινε ήδη τα δύο τεραβάτ, ξεπερνώντας το ένα τεραβάτ πριν από περίπου μια δεκαετία. Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης στην ενδιάμεση περίοδο μπορεί να αποδοθεί στην αιολική και ηλιακή ενέργεια.