Η Folli Follie στο στόχαστρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται να συνεδριάσει το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να εξετάσει τη λήψη απόφασης για πρόστιμα σε μέλη της διοίκησης της Folli Follie με την αιτιολογία χειραγώγησης της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ολοκληρώνει εντός των επόμενων ημερών τις σχετικές εισηγήσεις προς τη διοίκηση της Επιτροπής, έχοντας λάβει υπ’ όψιν και τις σχετικές απαντήσεις/στοιχεία που εστάλησαν από την εισηγμένη εταιρεία τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με τη διαδικασία περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων, θα υπάρξει και παραπομπή της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα με την κατηγορία της χειραγώγησης της αγοράς μέσω διασποράς ψευδών ειδήσεων και παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού.

Την ίδια ώρα, η αιφνιδιαστική κίνηση της διοίκησης της Folli Follie να καταθέσει την Πέμπτη 19 Ιουλίου αίτηση για τη λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα (παρ. 6 του Ν. 3588/2007) επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, ενδέχεται να αποδειχθεί ότι νομικά είναι διάτρητη, ενώ δύναται να έχει επιπτώσεις στις συμβάσεις της εταιρείας με τους προμηθευτές και δη με τις διεθνείς συνεργασίες. Και αυτό γιατί η προσφυγή της εταιρείας εξασφαλίστηκε με τη συναίνεση θυγατρικής εταιρείας FF Group Finance Luxembourg II S.A., η οποία αποτελεί μια εταιρεία ειδικού σκοπού που εμφανίζεται να έχει χορηγήσει δάνεια συνολικού ύψους 152,8 εκατ. ευρώ, ήτοι εκπροσωπώντας το 28,69% των πιστωτών της Folli Follie. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α οι συνολικές υποχρεώσεις της Folli Follie, όπως προκύπτει από το Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας την 31/05/2018, προς όλους τους πιστωτές της, στο Ελληνικό Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς, ανέρχονται σε 532,68 εκατ. ευρώ.

Η μη επίτευξη συναίνεσης από τους προμηθευτές, διεθνείς και μη, δύναται να θεωρηθεί ότι ανατρέπει τους όρους των υφιστάμενων συμβάσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει καταγγελία από πλευράς των προμηθευτών – επικαλούμενοι τη μονομερή ανατροπή βασικών όρων των συμβάσεων από μέρους της εταιρείας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την προσωρινή διαταγή που έλαβε από το Μονομελές Πρωτοδικείο η Folli Follie για την προστασία από τους πιστωτές της σύμφωνα με νομικούς κύκλους, μπορεί να ανακληθεί από τον οποιονδήποτε πιστωτή, είτε αυτός είναι τράπεζα, είτε ομολογιούχος δανειστής.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, ακόμα και στον βαθμό που η Folli Follie δεν έχει χρέη απέναντι σε κάποιον από τους προμηθευτές της, ενώ αίτηση ανάκλησης της απόφασης του πρωτοδικείου φέρεται να δρομολογεί και ομάδα ομολογιούχων.

Για την εγκυρότητα της προσωρινής προστασίας προβληματισμό εκφράζουν και οι τράπεζες, οι οποίες ωστόσο έχουν υψηλές εξασφαλίσεις επί των απαιτήσεών τους.

Πάντως, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία στην αίτηση υπαγωγής της, άμεση ήταν η πίεση που προκλήθηκε ελέω των εξελίξεων των τελευταίων μηνών, καθώς από την «πρωτοφανή επίθεση» -όπως τη χαρακτηρίζει η εταιρεία- που δέχθηκε από το Fund QCM ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων ήταν «να αναγκαστεί να εξοφλήσει πολύ πρόωρα υποχρεώσεις ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ».

Αναφέρεται ακόμη στην αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α, ότι σύμφωνα με το ισοζύγιο της 31ης/05/2018 είχε διαθέσιμα 86,3 εκατ. ευρώ, τα οποία αν δεσμευτούν θα την καταστρέψουν ως επιχειρηματική οντότητα και παράλληλα υπάρχουν απαιτήσεις και αποθέματα 78 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι μολονότι για την αίτηση εξασφάλισης προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές η νομοθεσία προβλέπει τη συναίνεση του 20% των πιστωτών, η φάση της εκδίκασης της κύριας αίτησης της FFG για υπαγωγή σε προστασία απαιτεί κατ’ ελάχιστο η σύμφωνη γνώμη του 60% των ενέγγυων πιστωτών, πρόκληση η οποία στην παρούσα φάση φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη για τη διοίκηση της εταιρείας.